W IAB Polska powstała grupa zamknięta e-marketing w finansach
  • 0
  • 0
13.05.2019

W IAB Polska powstała grupa zamknięta e-marketing w finansach

W kwietniu w ramach struktur IAB Polska została powołana pierwsza zamknięta grupa robocza e-marketing w finansach. W jej skład weszli przedstawiciele największych instytucji z sektora bankowego. Celem grupy jest wymiana doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych standardów i dobrych praktyk w zakresie działań e-marketingowych sektora finansowego.

Grupa robocza e-marketing w finansach powstała w odpowiedzi na specyfikę branży oraz uwarunkowania prawne. Stawiają one wiele wyzwań w obszarze komunikacji cyfrowej.

W składzie grupy znaleźli się przedstawiciele największych firm sektora bankowego: PKO BP, Pekao, Getin Noble Banku, Credit Agricole, Banku Millennium, BNP Paribas Banku Polska, Santander Banku Polska, ING BŚ, mBanku.

Jest to pierwsza w IAB Polska grupa robocza, w której pracach uczestniczyć mogą tylko przedstawiciele reklamodawców konkretnego sektora rynkowego. Decyzję o jej zamkniętym charakterze podjęliśmy z myślą o komforcie prac oraz specyfice wyzwań branży finansowej. Również z tego powodu do prac w grupie zapraszamy także firmy z sektora finansowego, które nie są zrzeszone w IAB Polska, a rozważają dołączenie do nas w najbliższej przyszłości – mówi Robert Wielgo, członek zarządu IAB Polska.

Celem grupy jest wymiana doświadczeń, wypracowanie wspólnych standardów oraz dobrych praktyk. Mają one wpłynąć na poprawę jakości działań e-marketingowych oraz ułatwić codzienną pracę marketerom z sektora finansowego.

Sektor finansowy jest w specyficznej sytuacji reklamowej ze względu na obowiązujące go regulacje. Wpływa to na elastyczność i kreatywność działań prowadzonych w Internecie. Grupa robocza e-marketing w finansach powstała z potrzeby odkrywania nowych przestrzeni współpracy z wydawcami.

Dostrzegamy zawrotne tempo, w jakim rozwijają się technologie sprzedażowo-marketingowe i chcemy z tego trendu korzystać. Dlatego spróbujemy dopasować dostępne formaty reklamowe do wymogów stawianych reprezentantom branży finansowej. Jednocześnie, jako reprezentanci branży, dla której zaufanie to priorytet, chcemy, żeby wypracowane przez nas rozwiązania spełniały najwyższe wymogi bezpieczeństwa. Dlatego zdecydowaliśmy się na dialog. Chcemy budować standard prowadzenia działań w Internecie, który pogodzi przepisy prawa i nowoczesne rozwiązania e-commerce – komentuje Jakub Jaśkiewicz (mBank), szef grupy roboczej e-marketing w finansach.

12 maja 2019

10 maja 2019

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
10.05.2019

PSPR zgłasza do Rady Etyki PR sprawę informacji podanych w książce „Delfin. Mateusz Morawiecki”

Władze Polskiego Stowarzyszenia Public Relations wyraziły zaniepokojenie informacjami zamieszczonymi w wydaniu „Super Expressu” z 10 maja na temat książki Piotra Gajdzińskiego. Według dziennikarzy autor opisuje w niej szczegóły z życia prywatnego swojego przełożonego, Mateusza Morawieckiego. PSPR zwróciło się o wydanie opinii w sprawie złamania Kodeksu etyki PSPR.