IAB Polska odnosi się do propozycji zmian w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zawartych w Polskim Ładzie
  • 0
  • 1
31.08.2021

IAB Polska odnosi się do propozycji zmian w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zawartych w Polskim Ładzie

W ramach ogłoszonych konsultacji społecznych IAB Polska odniósł się do propozycji zmian w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zawartych w tzw. Polskim Ładzie.

Opinia Związku Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau (IAB Polska) w sprawie projektu ustaw podatkowych z dnia 26 lipca 2021 r. (nr w wykazie UD260) wynikających z realizacji programu „Polski Ład”

W związku z przedstawionym w maju tego roku rządowym programem społecznogospodarczym pn. „Polski Ład” pragniemy przedstawić poniżej opinię Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska dotyczącą tej propozycji.

IAB Polska jako zrzeszenie ponad 200 członków, wśród których znajdują się m.in. największe portale internetowe, sieci reklamowe, domy mediowe i agencje interaktywne, ceni sobie możliwość współpracy w zakresie wdrażania do polskiego porządku prawnego koniecznych zmian, mających wpływ na przedsiębiorców działających interaktywnie, w szczególności w Internecie oraz branży reklamowej. Dlatego też, mając możliwości wzięcia udziału w konsultacjach publicznych projektu ustaw podatkowych PIT i CIT z 26 lipca 2021 r. (UD 260), pragniemy w szczególności zwrócić uwagę na propozycje zmian w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Program „Polski Ład” przewiduje wiele nowych rozwiązań, w tym zaostrzenie regulacji poprzez wprowadzenie tzw. przepisów uszczelniających. Projekt prezentowany jest społecznie jako obniżający podatki i inne daniny odprowadzane na rzecz państwa.

Natomiast środowiska przedsiębiorców, w tym rzecznik MŚP, biją z kolei na alarm, że są to zmiany tylko powierzchownie odciążające oraz iluzorycznie chroniące, a w efekcie doprowadzą do zwiększenia wysokości opłacanych danin. Może to bezpośrednio wpłynąć na zaburzenie konkurencyjności i zahamowanie rozwoju polskich przedsiębiorców. IAB Polska, którego członkami są polskie innowacyjne przedsiębiorstwa mające duży potencjał do ekspansji na rynki zagraniczne, podziela te obawy.

Każde nowe obciążenie fiskalne wprowadzane w momencie odbudowy strat poniesionych w wyniku pandemii Covid-19 może doprowadzić do zahamowania innowacyjności, redukcji zatrudnienia, aż po likwidację tych firm, które nie będą w stanie sprostać nowym wymogom. Zatem efekt finalny będzie dokładnie odwrotny do zakładanego.

Niektóre z proponowanych zmian mogą wydawać się korzystne, jak np. ulga na ekspansję dla firm, które zdecydują się na rozwój swojej działalności i znalezienie nowych rynków zbytu (preferencja będzie dotyczyła wydatków poniesionych w celu zwiększenia sprzedaży własnych produktów, w tym uczestnictwo w targach, działania promocyjne, przygotowanie koniecznej dokumentacji). Mimo to mamy wątpliwości, czy faktycznie wpłyną one korzystnie na funkcjonowanie wszystkich firm. IAB Polska zrzesza firmy działające w branży reklamy cyfrowej, zatem pozostaje wątpliwość, czy taka działalność może być objęta ww. ulgą.

W szczególności niezrozumiałe jest wyłączenie możliwości korzystania z ulgi przez podatników świadczących usługi. W ocenie IAB Polska taka regulacja jest bardzo niekorzystna z perspektywy polskich nowoczesnych firm technologicznych, sprzedających rozwiązania technologiczne w formie usług (SaaS, software as a service) i podejmujących liczne, kosztowne działania na rynkach zagranicznych w poszukiwaniu nabywców usług.

W ocenie IAB Polska zasadne jest umożliwienie młodym polskim kreatywnym przedsiębiorcom, np. tworzącym rozwiązania technologiczne, skorzystanie z ulgi dotyczącej kosztów działań marketingowych na takich samych zasadach, jak w przypadków producentów towarów.

IAB Polska równie krytycznie ocenia wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego uzyskanego od podmiotów powiązanych przeznaczonego na tzw. transakcje kapitałowe. W naszej ocenie może to ograniczyć możliwości pozyskania inwestorów przez nowe, innowacyjne firmy technologiczne. Nabycie lub objęcie udziałów w takich spółkach będzie nieefektywne podatkowo w przypadku gdy inwestor będzie finansować się długiem grupowym, co jest bardzo częste.

Niezależnie od powyższego pragniemy zwrócić uwagę na inne propozycje podatkowe, które w międzyczasie przedstawiane były lub są zarówno na forum międzynarodowym, ale także krajowym. W tym np. koncepcja „podatku od przychodów reklamowych” czy „opłaty cyfrowej”.

Wszystkie te rozwiązania uderzą w sposób istotny w firmy z branży, którą reprezentujemy, powodując szereg niepożądanych negatywnych skutków. Apelujemy zatem o rewizję skutków planowanej zmiany ustawy o CIT oraz rozważenie wprowadzenia mniej radykalnych zmian lub ich dopracowanie. W razie potrzeby pozostajemy do dyspozycji i jesteśmy gotowi przedstawić bardziej szczegółowo argumentację związku.

Z poważaniem
Włodzimierz Schmidt, prezes zarząd

  • 1
oświadczenie IAB Polska w sprawie tzw. Ustawy wolnościowej

Oświadczenie IAB Polska w sprawie tzw. Ustawy wolnościowej

31 sierpnia 2021

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
31.08.2021

TikTok oficjalnym partnerem medialnym mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn oraz partnerem Polskiego Związku Piłki Siatkowej

TikTok został oficjalnym partnerem medialnym zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn, a także nawiązał partnerstwo z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Na czas rozgrywek platforma wraz z PZPS przygotowała dla użytkowników aktywności, dzięki którym lepiej poznają polską reprezentację, będą mogli ją dopingować i tym samym jeszcze bardziej poczuć ducha sportowej rywalizacji.