IAB Europe i IAB Tech Lab uruchamiają zaktualizowaną wersję Transparency & Consent Framework

IAB Europe i IAB Polska wzywają europarlamentarzystów do odrzucenia „wprowadzającego w błąd” raportu na temat reklam wykorzystujących daneWróć do IAB Europe i IAB Tech Lab uruchamiają zaktualizowaną wersję Transparency & Consent Framework