IAB Europe i IAB Polska wzywają europarlamentarzystów do odrzucenia „wprowadzającego w błąd” raportu na temat reklam wykorzystujących dane
  • 0
  • 1
18.10.2021

IAB Europe i IAB Polska wzywają europarlamentarzystów do odrzucenia „wprowadzającego w błąd” raportu na temat reklam wykorzystujących dane

IAB Europe i IAB Polska wyrażają zaniepokojenie kampanią i raportem zainicjowanymi przez Grupę Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie w Parlamencie Europejskim. Określają one ogromną część gospodarki internetowej mianem „manipulacji” i wzywają do wprowadzenia całkowitego zakazania wykorzystywania danych osobowych w reklamie. Jak podkreślają branżowe organizacje, oznaczałoby to katastrofę dla europejskich mediów, start-upów i małych firm.

IAB Europe i IAB Polska tłumaczą, że w kampanii prezentowany jest wprowadzający w błąd pogląd, jakoby reklama oparta na danych, a w szczególności reklama spersonalizowana była wyjątkowo szkodliwa i wyłączona spod kontroli użytkowników. Kampania bazuje na wnioskach z raportu, w którym proponuje się całkowite zdelegalizowanie reklamy spersonalizowanej. Zupełnie pomija się przy tym fakt, że do każdej działalności gospodarczej wykorzystującej dane osobowe stosuje się w pełnym zakresie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

W dokumencie rażąco ignoruje się powszechnie akceptowaną i kompleksową definicję „danych osobowych” w rozumieniu RODO. Obłudnie przedstawia się odmianę „reklamy kontekstowej” jako panaceum na wszelkie wyzwania sieciowe i alternatywę dla reklamy ukierunkowanej – zaznacza IAB. Tymczasem reklamy kontekstowe także wymagają przetwarzania „danych osobowych” w celu realizacji i pomiaru skuteczności kampanii reklamowych.

Nawet najbardziej doświadczony specjalista w tej dziedzinie przyznałby, że mogą one stanowić tylko jeden z elementów miksu stosowanego przez wydawców internetowych i reklamodawców. Autorzy badania twierdzą, że „mimo skomplikowanego okresu przejściowego wydawcy i reklamodawcy mają wiele możliwości przetrwania, a wręcz rozkwitu w rzeczywistości reklamowej po wprowadzeniu zakazu wykorzystywania danych osobowych”.

Tymczasem te właśnie przedsiębiorstwa już wyraziły zdecydowany zbiorowy sprzeciw wobec zakazu reklamy ukierunkowanej. Wezwały UE do poszanowania i egzekwowania już i tak rozbudowanych ram prawnych dotyczących prywatności i ochrony danych. Mowa tu o tysiącach europejskich wydawców mediów cyfrowych, twórców treści, agencji komunikacyjnych, dostawców technologii, przedsiębiorstw e-commerce, przedsiębiorców i twórców oprogramowania.

Unijni prawodawcy prowadzą w dobrej wierze negocjacje, próbując osiągnąć kompromis w sprawie kluczowego pakietu Ustawy o usługach cyfrowych (DSA). Powyższą kampanię prowadzoną właśnie w tej chwili można postrzegać wyłącznie jako próbę wprowadzenia w błąd i manipulacji. IAB Europe i IAB Polska z zadowoleniem przyjmują zapowiedzi, że DSA zwiększy jasność i przejrzystość w zakresie reklamy cyfrowej. Należy jednak pamiętać o wyznaczonych celach tego aktu prawnego i o przeprowadzonych ocenach jego wpływu.

Zakaz dotyczący jednej z podstawowych sił napędowych otwartego i innowacyjnego Internetu jest niesprawdzony i nieoceniony w skutkach (także finansowych). Wprowadzenie go na tak późnym etapie w znacznym stopniu odwraca uwagę od spraw bieżących. Niosłoby też ze sobą gigantyczne niezamierzone konsekwencje dla wolnej prasy w Europie, europejskiego ekosystemu małych przedsiębiorstw i międzynarodowej reputacji UE – ostrzegają.

W związku z powyższym IAB Europe i IAB Polska wzywają do odrzucenia tego wniosku i wykorzystania w zamian narzędzi egzekwowania prawa, które są już zapisane w RODO.

  • 1
IAB Europe i IAB Polska wzywają europarlamentarzystów

IAB Europe i IAB Polska wzywają europarlamentarzystów do odrzucenia „wprowadzającego w błąd” raportu na temat reklam wykorzystujących dane

18 października 2021

15 października 2021