Homoseksualna para w reklamie marki Durex nie narusza Kodeksu etyki reklamy
  • 2
  • 1
12.10.2020

Homoseksualna para w reklamie marki Durex nie narusza Kodeksu etyki reklamy

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi konsumenckie na reklamę marki Durex (Reckitt Benckiser), w której przedstawiono homoseksualna parę. Komisja uznała, że taki przekaz nie jest sprzeczny z Kodeksem etyki reklamy.

Chodzi o spot kampanii „Głośni w łóżku”, w której marka zachęca do rozmów o potrzebach seksualnych. W reklamach ukazuje historie relacji czterech par. Wśród nich jest też para homoseksualna. Jakub i Dawid mówią o miłości i wierności od ponad dekady.

Do KER wpłynęły skargi na tę reklamę. Konsumenci twierdzą, że przez pojawienie się w kampanii pary gejów przekaz stał się wulgarny i niesmaczny. Argumentują, że w polskim prawie nie ma przyzwolenia na związki homoseksualne, więc i reklama powinna się tego trzymać.

„Promocja związków homoseksualnych jest szkodliwa dla społeczeństwa, oswajają z tego typu związkami. Nie dążmy do akceptacji kultur Zachodu, dbajmy o swoje” – podkreśla skarżący.

Inny zwraca uwagę, że reklama „narusza zasady etyki, gdyż ukazuje parę gejów w niedwuznacznej sytuacji”. Ma to być „jawnym naruszeniem komfortu psychicznego osób oglądających tego typu spoty, które są w stanie wywołać u większości negatywne emocje, co wprowadza u oglądającego uczucie frustracji i obrzydzenia”. Co więcej, zdaniem skarżącego reklama jest „prowokacją i czystym skokiem na pieniądze, a na dodatek jest bezczelnym wykorzystywaniem środowiska LGBT w celach zarobkowych, w momencie gdy na całym świecie liczne ugrupowania walczą o swoje prawa, a nie o pieniądze”.

W skardze podkreślono również, że taka reklama zachęca do seksu analnego, „który jest nieprawidłowym wykorzystywaniem pociągu seksualnego”. Ponadto według skarżącego czynność ta może doprowadzić do uszczerbku na życiu i zdrowiu drugiego człowieka.

Reckitt Benckiser w odpowiedzi wskazał, że nie jest członkiem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Związek nie jest więc uprawniony do wydawania jakichkolwiek orzeczeń dotyczących firmy. Ponadto przedsiębiorca, biorąc pod uwagę treść obydwu skarg, wskazał, że zasadne byłoby, żeby rada dokonywała jakiejkolwiek selekcji skarg, w których wszczyna postępowania. Powinna to robić, jeżeli chce, „by postępowania w sprawach reklamowych były traktowane z jakąkolwiek powagą”.

Zespół orzekający nie dopatrzył się w skarżonych reklamach naruszenia dobrych obyczajów i oddalił wnioski konsumentów. Zdaniem zespołu reklamy nie promują negatywnych wzorców zachowań.

  • 1
Homoseksualna para w reklamie Durexu nie wzbudziła zastrzeżeń KER

Homoseksualna para w reklamie Durexu nie wzbudziła zastrzeżeń KER

KK

1 miesiąc temu

„Promocja związków homoseksualnych jest szkodliwa dla społeczeństwa, oswajają z tego typu związkami. Nie dążmy do akceptacji kultur Zachodu, dbajmy o swoje” – podkreśla skarżący, który zapewne nie raz oglądał film dla dorosłych z parą lesbijek (uprawiających seks homoseksualny), czy marzył o trójkącie 2 kobiety + on (2 homoseksualistki i on).

miodzio

1 miesiąc temu

"Promocja związków homoseksualnych"? O jakiej promocji tu mowa? Do pary gejów dodajemy za darmo trzeciego? Co za dzban pisał skargę.

Arian

1 miesiąc temu

Zgadzam się w całej rozciągłości - KER, przyjmując wniosek oparty na idiotycznych przesłankach, ośmiesza siebie i branżę reklamową.

12 października 2020

  • 0
  • 2
  • 0
  • 0
  • 3
12.10.2020

Społeczna odpowiedzialność to już niezbędny element strategii biznesowych. Wyniki badania „Menedżerowie CSR”

Wyniki badania „Menedżerowie CSR” pokazują coraz silniejszą integrację wartości CSR z biznesową działalnością firmy. Zjawisko to dostrzegło w swoich firmach niemal 80 proc. respondentów. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało najnowszą edycję badania przeprowadzonego wśród osób odpowiedzialnych w firmach w Polsce za CSR i zrównoważony rozwój.