„Handel mobilny w praktyce 2014” – raport mGeneratora
  • 0
  • 7
15.10.2014

„Handel mobilny w praktyce 2014” – raport mGeneratora

W zeszłym roku 11 mln Polaków korzystało z Internetu za pośrednictwem smartfonu lub tabletu, a blisko 5 mln kupiło produkt, usługę lub aplikację za ich pomocą – wynika z raportu „Handel mobilny w praktyce 2014”, przygotowanego przez firmę mGenerator.pl.

Wartość rynku handlu mobilnego w Polsce w 2014 r. wzrośnie o 113% i osiągnie poziom 1 mld zł, a w 2015 r. 2,5 mld zł.

Co trzeci e-sklep dostosował ofertę do wymagań użytkowników mobilnych. 5,3% polskich firm z ponad 2 tys. przebadanych ma mobilną wersję strony internetowej.

Największe zmiany dotyczą jednak samych użytkowników. 50% Polaków ma smartfony, a jedna trzecia tablety. Ta ciągle rosnąca grupa użytkowników aktywnie korzysta Internetu i aplikacji za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Coraz częściej robi też w ten sposób zakupy. Ułatwienia (aplikacje lub strony mobilne) dla takich właśnie osób wdrożyło 31,49% polskich e-sklepów. W ciągu ostatniego roku liczba ta wzrosła o 7%.

Rok 2014 w handlu mobilnym ma należeć do Polski. To właśnie nasz kraj ma rozwijać się najszybciej w Europie, osiągając wzrost na poziomie 113%, dzięki czemu rynek m-commerce w Polsce osiągnie wartość miliarda złotych – mówi Piotr Krawiec, prezes zarządu mGenerator.pl.

Duże zmiany dopiero przed nami
Nadzieję na szybszy rozwój polskiego m-commerce dają deklaracje przedstawicieli sklepów internetowych. Prawie połowa badanych przedstawicieli e-sklepów stwierdziła, że zamierza wdrożyć rozwiązania mobilne w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Zmniejszył się również znacznie (do 12,65%) odsetek tych, którzy nie zamierzają zrobić tego w ciągu najbliższych dwóch lat. W ubiegłym roku takie deklaracje składało dwóch na pięciu badanych.

Jeśli chodzi o firmy, plany wdrożenia rozwiązań mobilnych ma ponad połowa z nich. Większość spośród tych przedsiębiorstw, które zamierzają to zrobić (42,9%), daje sobie 2 lata na takie wdrożenie. Prawie 10% planuje uruchomienie mobilnej strony lub aplikacji w ciągu trzech miesięcy.

Ostatnie 12 miesięcy to nie tylko systematyczny wzrost liczby sklepów oferujących rozwiązania mobilne. To także większa aktywność konsumentów w obszarze zakupów mobilnych. Według raportu co piąty przedstawicieli e-sklepów deklaruje, że transakcje mobilne stanowią od 5 do 10% wszystkich zamówień. W roku ubiegłym twierdziło tak 12% badanych.

Większy jest też optymizm co do wzrostu przychodów ze sprzedaży mobilnej. Prawie 70% badanych przewiduje, że ulegną one zwiększeniu. W ubiegłym roku twierdziło tak mniej niż 50% badanych.

Płatności mobilne piętą achillesową polskiego m-commerce
Najpopularniejszymi formami zapłaty oferowanymi przez polskie sklepy internetowe są wciąż: przelew bankowy, płatność za pobraniem i szybkie płatności internetowe. Płatności mobilne wdrożyło 6,24% badanych e-sklepów. Jest to nieznaczny wzrost, gdyż w zeszłym roku było to 5,88%.

W ciągu ostatniego roku z 31,35 do 37,88% zwiększył się odsetek tych, którzy twierdzą, że wprowadzą płatności mobilne w najbliższym czasie. Liczba tych, którzy wdrożyli je w swoich e-sklepach, nie uległa znaczącej zmianie. Powodem takiej sytuacji może być brak uniwersalnego standardu, który ułatwiłby to zadanie e-sklepom. Nadzieję daje Polski Standard Płatności – prognozuje Piotr Krawiec z mGenerator.pl.Czterech na pięciu badanych przedstawicieli e-sklepów twierdzi, że rozwiązania mobilne zwiększają zainteresowanie ich biznesem wśród klientów. Dwanaście miesięcy temu uważało tak 76,47% badanych. Zdania firm w tej kwestii są bardzo zbliżone. Na podobnie skonstruowane pytanie twierdząco odpowiedziało 77,56% respondentów.

Rozwiązania mobilne są również narzędziem zwiększającym sprzedaż – to ich kolejna zaleta zdaniem 77,24% przedstawicieli sklepów internetowych. Wśród korzyści, jakie one dają, badani wymieniali również zwiększenie dostępności sklepu (72,36%) lub firmy (75,6%) oraz dostosowanie się do wymagań klientów (63,84% sklepy i 60,49% firmy).

Jak zachęcić klienta do korzystania ze strony mobilnej lub aplikacji?
Jako czynnik wpływający na częstsze korzystanie przez klientów z rozwiązań mobilnych oferowanych przez sklepy respondenci wymieniali przede wszystkim większą dostępność urządzeń mobilnych.

Badani uważają również, że zachętą może być chęć spróbowania czegoś nowego oraz pilna potrzeba, wynikająca np. z chęci porównania ceny produktu w różnych sklepach. Czynnikami motywującymi do robienia m-zakupów mogą być też: większa liczba sklepów mających takie rozwiązania oraz specjalne zniżki i promocje.

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie www.mgenerator.pl.

O badaniu
Badanie przeprowadzono na przełomie kwietnia i maja 2014 r. Dane zostały zebrane na próbie 403 polskich sklepów internetowych i 2024 firm zatrudniających powyżej 50 pracowników. W badaniu zastosowano metodę CAWI. Kwestionariusz badania składał się z 21 pytań jedno- i wielokrotnego wyboru dla sklepów i z 16 pytań dla firm. W skład grupy badawczej wchodzili właściciele oraz menedżerowie e-sklepów, a także osoby zajmujące się marketingiem.

  • 7

15 października 2014

Reklama

14 października 2014

Reklama