Grzeszki w szkole w drugiej odsłonie kampanii „Każdy ma swoje Grześki”
  • 1
  • 3
11.01.2021

Grzeszki w szkole w drugiej odsłonie kampanii „Każdy ma swoje Grześki”

Z końcem ubiegłego roku marka Grześki zaprezentowała nową platformę komunikacyjną pod hasłem „Każdy ma swoje Grześki”. 11 stycznia wystartowała druga odsłona kampanii bazującej na grze słów grzeszki – Grześki.

Z badania opinii wykonanego na zlecenie marki wynika, że niemal każdy (80% Polaków) ma swoje „małe grzeszki”. Ponad 32% respondentów przyznało, że zdarza się im czasem ściągać na klasówkach, egzaminach lub kolokwiach*.

Nowy spot przenosi więc widza do szkolnej klasy, gdzie wafelek w czekoladzie staje się elementem humorystycznej rozgrywki między uczniem a nauczycielem. Jak się szybko okazuje, każda ze stron – ta ze szkolnej ławki, jak i ta za nauczycielskim biurkiem – ma swoje grzeszki.

Emisje spotów zaplanowano na antenie Polsatu, TVN i stacji tematycznych. Kampanii telewizyjnej będą towarzyszyć działania w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube), które przygotowała agencja Gong. Strategię platformy komunikacyjnej opracowała agencja MullenLowe Warsaw. Media do kampanii kupił Initiative. Spot wyprodukował dom produkcyjny Lemon. Wsparcie PR zapewnia Kolterman Media Communications.

Celem nowej komunikacji jest dotarcie do obecnych użytkowników marki Grześki oraz poszerzenie ich grona o młodszych konsumentów z pokolenia Y i Z.

*Badanie na zlecenie marki Grześki na panelu Ariadna. Próba ogólnopolska licząca N=1088 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Struktura próby dobrana według reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI. Termin realizacji: 6–9 listopada 2020 r.

  • 3
Grześki i grzeszki w kolejnej odsłonie kampanii marki

Grześki i grzeszki w kolejnej odsłonie kampanii marki

11 stycznia 2021

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
11.01.2021

„Bohaterowie społecznego zaangażowania!” – ruszył nabór wniosków w konkursie o tytuł Dobroczyńca Roku

Od 11 stycznia organizacje pozarządowe mogą zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do XXIV edycji konkursu o tytuł Dobroczyńca Roku. Kapituła nagrodzi w tym roku również firmy zaangażowane w przeciwdziałanie skutkom pandemii. Do kategorii specjalnej „Walka ze skutkami pandemii Covid-19” mogą zgłaszać się firmy, koalicje firm i fundacje korporacyjne.

8 stycznia 2021