Grupa Śnieżka wprowadza korporacyjną identyfikację wizualną
  • 0
  • 2
30.03.2021

Grupa Śnieżka wprowadza korporacyjną identyfikację wizualną

Grupa Śnieżka wprowadza identyfikację wizualną dla spółek wchodzących w jej skład. Wszystkie należące do niej marki korporacyjne zyskały indywidualne logotypy, spójne z nowo utworzonym znakiem głównej marki – Śnieżka Group.

Grupa Kapitałowa Śnieżka rozwijała się w ciągu wielu lat przez organiczny wzrost oraz dołączanie do niej kolejnych spółek, również poza Polską. Stąd zrodziła się potrzeba stworzenia po raz pierwszy spójnej identyfikacji korporacyjnej. Celem jest:

  • ujednolicenie komunikacji brandingowej,
  • zwiększenie rozpoznawalności na rynku,
  • pokazanie międzynarodowej skali działalności.

W przygotowanej wspólnie z agencją 4/4 Brand Design identyfikacji korporacyjnej znak Śnieżka Group odchodzi od bezpośrednich nawiązań do logo produktowego, które dotychczas pełniło również funkcję korporacyjną. W typografii zachowano elementy kojarzące się z obecną na rynku marką produktową Śnieżka, m.in. bazowy kolor granatowy. Jednocześnie logotyp został wzmocniony poprzez zapisanie wszystkich nazw kapitalikami – dla oddania rangi brandu korporacyjnego.

Jednobarwny korporacyjny znak Grupy stał się podstawą dla znaków poszczególnych spółek. Logo każdej z nich powstaje przez nałożenie kwadratu w charakterystycznym dla każdego podmiotu kolorze na bazę – granatowy prostokąt Grupy. Takie rozwiązanie ma wizualnie podkreślać przynależność spółek do Grupy, a jednocześnie płynącą z niej wartość: efekt synergii. Kształt kwadratu stał się także fundamentem i osią dla całego systemu identyfikacji i elementem definiującym jej język.

Tworząc korporacyjną część naszej identyfikacji wizualnej, szukaliśmy prostego i przejrzystego rozwiązania, które wzmocni wizerunek naszych spółek składających się na potencjał całej Grupy Śnieżka. To ważny moment również dlatego, że wizualnie nadajemy Grupie rangę marki, która jeszcze wyraźniej staje się intelektualnym centrum biznesowym „świata Śnieżki” – mówi Aleksandra Małozięć, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej FFiL Śnieżka.

Kolorystyka przyjęta dla poszczególnych spółek niesie z sobą dodatkowe znaczenia.

  • Śnieżka przyjęła dominujący, korporacyjny odcień niebieskiego.
  • Najmocniej wyróżniająca się magenta została przypisana spółce Śnieżka Trade of Colours, pełniącej rolę centrum kompetencji w zakresie marketingu i sprzedaży. W jej działania najwyraźniej wpisuje się odwaga i kreatywność.
  • Logo węgierskiego Poli-Farbe osadzono w biznesowej tonacji niebieskiej – ze względu na związek z używanym znakiem produktowym.
  • Z kolei szarość, również nawiązująca do logo produktowego, została przypisana do radomskiej spółki Rafil.

Poza spółkami, które wprost mogą opowiedzieć o swojej działalności kolorem, w identyfikacji zakodowano język wartości Śnieżki. W tym języku żółty i zielony – przypisane spółkom ukraińskiej i białoruskiej – są nawiązaniem do innowacyjności i strategicznego podejścia do biznesu.

Symbolika kolorów przypisanych spółkom swoją właściwą interpretację otrzymuje w synergii tych znaczeń: na poziomie całej barwnej identyfikacji naszej Grupy. Tak rozumiana paleta barw, choć przypisanych indywidualnie, jest jednocześnie definicją każdej spółki, a znaczenia i cechy przenikają się tu niczym odcienie jednego koloru – dodaje Aleksandra Małozięć.

Oprócz nowych logotypów identyfikacja korporacyjna Śnieżki wprowadza zmiany w zakresie formatów dokumentów spółek, wizytówek, stopek e-maili i innych elementów charakterystycznych dla komunikacji korporacyjnej.

  • 2
Grupa Śnieżka

Grupa Śnieżka z korporacyjną identyfikacją wizualną

29 marca 2021