Grupa robocza Public Relations w ramach IAB Polska
  • 0
  • 0
2.07.2019

Grupa robocza Public Relations w ramach IAB Polska

W kwietniu br. w strukturach IAB Polska powołana została grupa robocza Public Relations. W jej składzie znajdują się przedstawiciele agencji PR, agencji digitalowych, wydawców oraz reklamodawców. Celem działalności grupy jest podkreślenie, że sektor public relations ma ugruntowaną pozycję, a jego rola wzrasta.

Grupa robocza Public Relations jest pomysłem agencji 24/7Communication. Liderem grupy został Paweł Modzelewski, head of strategy tej agencji. Zastępcą szefa grupy jest Maciej Wernicki, head of public relations w agencji Up&More.

– W ramach działalności grupy chcemy przede wszystkim zdefiniować rolę PR i zakres prac agencji w nowej, zdigitalizowanej rzeczywistości branżowej. Istotne w naszej pracy jest odpowiednie wykorzystywanie potencjału narzędzi cyfrowych. Podobnie jak opracowanie sposobów na efektywne połączenie technologii z potrzebami komunikacyjnymi firm. To właśnie te aspekty będą stanowić podstawę naszych pierwszych działań w obrębie grupy  roboczej Public Relations w IAB Polska – komentuje Paweł Modzelewski, head of strategy w 24/7Communication.

Planowane cele grupy to:

  • zdefiniowanie roli PR i zakresu prac agencji w zdigitalizowanej rzeczywistości branżowej,
  • dyskusja o nowym, digitalowym wymiarze PR w obliczu zmian, jakie można zaobserwować w kontekście międzynarodowym,
  • dyskusja o komunikacji w obliczu globalnej transformacji cyfrowej społeczeństw.

Jak wiadomo, nowy PR wykorzystuje coraz więcej narzędzi digitalowych. W związku z tym zmienia się jego kierunek  i forma działań.

Członkowie nowej grupy odbyli już pierwsze spotkanie organizacyjne. Wyznaczyli kierunki i opracowali koncepcję działań. W planach jest realizacja wielu projektów, wydarzeń oraz badań, które pomogą zdiagnozować efektywność działań PR w kontekście biznesu klientów.

2 lipca 2019