Grupa Piotr i Paweł – sąd oddalił umorzenie postępowania sanacyjnego
  • 0
  • 0
21.10.2019

Grupa Piotr i Paweł – sąd oddalił umorzenie postępowania sanacyjnego

16 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział Odwoławczy zmienił postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego spółki Grupa Piotr i Paweł i oddalił wszystkie wnioski o umorzenie. Tym samym restrukturyzacja będzie kontynuowana zgodnie z harmonogramem.

Spółki wdrożyły już większość zaplanowanych działań sanacyjnych, które były przewidziane w planach restrukturyzacyjnych złożonych w grudniu 2018 r.

Odkąd spłaciliśmy wszystkie bieżące zaległości, takie orzeczenie sądu było w zasadzie formalnością. Tym niemniej ta słuszna decyzja pozwala na sprawne kontynuowanie zaawansowanych działań sanacyjnych. To ważny element dla uzdrowienia sieci przy wsparciu inwestora Spar Group. Prowadzimy intensywne rozmowy z partnerami detalicznymi, a dzięki inwestorowi regulujemy bieżące zobowiązania i oferujemy sklepom szybko poprawiający się poziom zatowarowania.

Jestem przekonany, że restrukturyzacja Grupy Piotr i Paweł stanie się modelowym przykładem prowadzenia działań naprawczych – bez konieczności likwidacji sieci i z utrzymaniem handlu w placówkach – mówi dr Patryk Filipiak, prezes firmy Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja, zarządca sanacyjny w Grupie Piotr i Paweł.

Spółki z Grupy Piotr i Paweł uregulowały zaległości wobec wierzycieli w ramach postępowania sanacyjnego. Tym samym wypełniły przesłanki do realizacji kolejnych etapów restrukturyzacji. Spółki czekają na zatwierdzenie złożonych spisów wierzytelności. Umożliwi to złożenie propozycji układowych.

Ponadto Grupa Piotr i Paweł zawarła porozumienia z bankami, które są największymi wierzycielami. Decyzję podjęto w związku z zaangażowaniem Spar Group. Inwestor wspiera ustabilizowanie relacji biznesowych pomiędzy siecią a partnerami, negocjacje umów i rozwój sieci, a także bieżące i terminowe regulowanie zobowiązań. Banki będą wspomagać starania spółek w zakresie osiągnięcia porozumienia z korzyścią dla partnerów i wierzycieli.

Spar Group w październiku 2019 r. sfinalizował umowę przeniesienia własności udziałów spółki Grupa Piotr i Paweł. Tym samym zrealizowane zostały założenia planu inwestycyjnego i wykonano decyzję UOKiK w sprawie koncentracji sieci. Sklepy Piotr i Paweł będą systematycznie zmieniać logo na Spar i dostosowywać się do standardów międzynarodowego holdingu.

21 października 2019