Grupa Fresh pro publico bono dla Media Visage
  • 0
  • 1
29.10.2007

Grupa Fresh pro publico bono dla Media Visage

Grupa Fresh nawiązała roczną współpracę z Fundacją Media Visage. Na podstawie podpisanej umowy prace na rzecz organizacji będą realizowane pro publico bono.

Informacje archiwalne dostępne są wyłącznie dla naszych subskrybentów

Zarejestruj się bezpłatnie, aby otrzymać dostęp do bazy ponad

50846 informacji, newslettera

oraz informacji handlowych m.in. o wydarzeniach branżowych, usługach czy produktach wspierających marketing.

Masz już konto? Zaloguj się

29 października 2007

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
29.10.2007

Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej

Agencja Rynku Rolnego (ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) NR 2826/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1071/2005 z dnia 1 lipca 2005 R. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej, dotyczącej wspólnotowego systemu oznaczeń produktów regionalnych i tradycyjnych. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z Dyrektywą (WE) nr 2004/18/WE, z późn. zm., w oparciu o procedurę negocjacyjną, z uprzednią publikacją ogłoszenia o zamówieniu.