Grandes Kochonos zamienia nazwę na Grandesi
 • 0
 • 1
30.06.2022

Grandes Kochonos zamienia nazwę na Grandesi

1 lipca 2022 r. niezależna agencja Grandes Kochonos oficjalnie zmienia nazwę na Grandesi. Zmianie nazwy towarzyszy też nowa identyfikacja wizualna. Wszystko to jest obrazem przemian, jakie zaszły ostatnio w firmie.

Nowy sygnet marki Grandesów to kolorowy hashtag, gdzie miks kolorów ma obrazować nie tylko zróżnicowane kompetencje agencji. Ma też być odzwierciedleniem procesów, jakie zaszły w firmie w odpowiedzi na digitalizację biznesu i komunikacji.

Nowa nazwa, nowe logo – to w zasadzie klamra zamykająca proces gruntownych zmian, jakie ostatnio wdrożyliśmy. Firma przeszła szybki proces digitalizacji zarówno na poziomie kompetencyjnym, jak i operacyjnym. To wynik naszych obserwacji rynku i zmieniających się potrzeb komunikacyjnych. Grandesi zachowują swoje DNA, w które wpisana jest odważna kreacja połączona ze strategicznym podejściem. Czujemy jednak, że nasza wewnętrzna transformacja potrzebuje swojej zewnętrznej manifestacji.

Rozwijamy się jako agencja i jako zespół, w którym rozbudowaliśmy znacznie dział kreatywny. Planujemy także kolejne inwestycje w rozwój produkcji treści audio i wideo, żeby usprawnić procesy produkcyjne – mówi Jacek Wlazło, prezes, a jednocześnie współzałożyciel agencji. Od początku istnienia Grandes Kochonos pełnił rolę dyrektora strategicznego i zarządzającego w agencji.

Kolejną zmianą jest oparcie prac agencji na narzędziu Digital Toolkit. Pozwala ono zarządzać całym procesem od strategii, kreacji, produkcji i emisji w sposób spójny. Uwzględnia różne grupy docelowe, konteksty i potrzeby personalizacji komunikacji.

„Kreatywność jest ważna – skuteczność ważniejsza” – motto Grandesów się nie zmienia. Na straży tego motta nadal stoi Jacek Wlazło w roli prezesa, a obok niego dwaj współzałożyciele agencji Grandes Kochonos: Paweł Nowakowski oraz Michał Sorówka jako dyrektorzy kreatywni.

 • 1
Grandes Kochonos zamienia nazwę na Grandesi

Grandes Kochonos zamienia nazwę na Grandesi

 

30 czerwca 2022

 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
30.06.2022

Rynek dóbr luksusowych odrabia straty po pandemii. W 2021 r. osiągnął wartość 30 mld zł – pokazuje raport KPMG

Stale powiększa się grono polskich konsumentów dóbr luksusowych, czyli przede wszystkim osób bogatych, o zarobkach brutto przekraczających 50 tys. zł miesięcznie. W 2020 r. było ich 77 tys., o 11,6% więcej niż rok wcześniej. Z kolei Polaków, którzy zarabiają rocznie powyżej 1 mln zł brutto, było ponad 35 tys. W 2021 r. rynek dóbr luksusowych w Polsce osiągnął wartość blisko 30 mld zł. Wydatki konsumentów na produkty i usługi luksusowe okazały się wyższe niż przed pandemią. Przyczynił się jednak do tego wyłącznie jeden, największy segment – samochody premium i luksusowe. To główne wnioski z raportu KPMG „Rynek dóbr luksusowych. Luksus w dobie zrównoważonego rozwoju”.

29 czerwca 2022

 • 0
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
29.06.2022

4 na 10 Polaków sięga regularnie po piwo bezalkoholowe – pokazuje badanie SW Research

W Polsce w ciągu ostatnich kilku lat widoczna jest zmiana w strukturze spożywanego piwa. Spada udział piw alkoholowych, a konsekwentnie wzrasta zainteresowanie piwem bezalkoholowym*. Z sondażu SW Research wynika, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni po piwo bezalkoholowe sięgnęło nieco ponad 40% badanych. Dla porównania, piwo alkoholowe piło w tym samym czasie 65% Polaków. Średnie spożycie piwa bezalkoholowego w Polsce wśród osób deklarujących jego spożycie w tym samym okresie wyniosło 2,8 l na osobę.