Gotowy posiłek to najczęściej fast food – pokazuje badanie ARC Rynek i Opinia
  • 0
  • 4
23.06.2021

Gotowy posiłek to najczęściej fast food – pokazuje badanie ARC Rynek i Opinia

Lokal typu fast food to miejsce, gdzie Polacy najczęściej zamawiają gotowe posiłki. Kolejne pod względem popularności są w równym stopniu restauracje, stacje benzynowe oraz sklepy convenience czy piekarnie. Z badań zrealizowanych przez ARC Rynek i Opinia w kwietniu tego roku przed otwarciem gastronomii i w czerwcu po jej otwarciu wynika, że obecnie częściej zamawiamy posiłki na miejscu w restauracji niż przez Internet.

Po otwarciu gastronomii Polacy nieco częściej korzystają z gotowych posiłków. Odsetek osób w wieku 18–65 lat zamawiających jedzenie wzrósł o 5 p.p., z 32% w kwietniu 2021 r. do 38% w czerwcu 2021 r. Może to mieć związek z powrotami do pracy oraz częstszymi podróżami – uważają badacze. Warto zauważyć, że wśród zamawianych gotowych posiłków dominują szybkie i niedrogie przekąski. Można z nich skorzystać na stacjach paliw czy w sklepach convenience. Ich popularność jest taka sama, jak posiłków zamawianych w restauracjach.

Zwyczaje konsumentów różnicuje demografia. Mężczyźni dwa razy częściej niż kobiety korzystają z posiłków na stacjach paliw. Z kolei sklepy convenience są napopularniejsze wśród najmłodszej badanej grupy wiekowej (18–24 lata). Z restauracji i barów z kolei najczęściej korzystają osoby w wieku 25–34 lata.

Gotowy posiłek to najczęściej fast food – pokazuje badanie ARC Rynek i Opinia
Źródło: ARC Rynek i Opinia, 17 czerwca 2021 r.

Widoczne są istotne zmiany w sposobie zamawiania jedzenia teraz względem czasu, kiedy punkty gastronomiczne były jeszcze zamknięte i serwowały tylko jedzenie na wynos. Podróże z kolei były ograniczone. W kwietniu tego roku 22% respondentów zamawiało jedzenie na wynos, bezpośrednio przychodząc do restauracji. Teraz takie osoby stanowią 55%. Wcześniej dominującym sposobem składania zamówień było zamawianie przez Internet. Obecnie jego znaczenie w tym obszarze zmalało.

Gotowy posiłek to najczęściej fast food – pokazuje badanie ARC Rynek i Opinia
Źródło: ARC Rynek i Opinia, 17 czerwca 2021 r.

25% respondentów deklaruje, że w ciągu ostatniego tygodnia spożywali gotowy posiłek na miejscu, czyli w barze, restauracji czy cukierni. Najpopularniejszym miejscem wśród nich są lokale typu fast food. Warto podkreślić, że bary i food trucki oraz fast foody częściej odwiedzają mężczyźni niż kobiety.

Gotowy posiłek to najczęściej fast food – pokazuje badanie ARC Rynek i Opinia
Źródło: ARC Rynek i Opinia, 17 czerwca 2021 r.

Jest oczywiste, że zniesienie ograniczeń spowodowało wzrost popytu na gotowe posiłki. Jednocześnie można przypuszczać, że część osób, które w większym stopniu korzystały z takiej opcji podczas pandemii, nie zrezygnuje z niej. Wiele osób polubiło gotowe jedzenie z dowozem czy odbiorem osobistym. Z jednej strony pozwala im to na oszczędność czasu – nie ma konieczności wychodzenia z domu. Z drugiej pozwala na oszczędność finansową w porównaniu z wyjściem do restauracji, gdzie dużą część rachunku stanowią np. napoje.

Oczywiście powstaje pytanie, na ile odsetek osób, które kupują gotowe posiłki z dowozem, będzie wyższy po pandemii niż przed pandemią. To jest jedna z niewiadomych, dlatego warto to zjawisko obserwować – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

O badaniach
Badania zostały zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (ankiety online zrealizowane na ePanel.pl). Termin realizacji: 21–28 kwietnia 2021 (badanie 1, próba N=1020) oraz 10–17 czerwca 2021 r. (badanie 2, próba N=1011). Próby były reprezentatywne pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS próby populacji Polaków w wieku 18–65 lat. Respondentom zadawano pytanie dotyczące zamawiania posiłków/konsumpcji na miejscu w dniu poprzedzającym ankietę. W ten sposób uśredniono wartości procentowe.

  • 1
Gotowy posiłek to najczęściej fast food

W Polsce gotowy posiłek to najczęściej fast food

23 czerwca 2021

22 czerwca 2021