Google usunął ponad 3,4 mld i ograniczył zasięg ponad 5,7 mld nieodpowiednich reklam w 2021 r.

Google usunął ponad 3,4 mld nieodpowiednich reklamWróć do Google usunął ponad 3,4 mld i ograniczył zasięg ponad 5,7 mld nieodpowiednich reklam w 2021 r.