Google pomaga udostępnić w Sieci starożytne manuskrypty (wideo)
  • 1
  • 1
26.09.2011

Google pomaga udostępnić w Sieci starożytne manuskrypty (wideo)

Zwoje znad Morza Martwego będą dostępne w wersji cyfrowej na nowej, interaktywnej stronie internetowej stworzonej przez Muzeum Izraela i Google. Dzięki zdjęciom wykonanym w ultrawysokiej rozdzielczości i technologii amerykańskiej firmy będzie można na niespotykaną dotąd skalę badać najstarsze znane manuskrypty biblijne.

Lektura zwojów znad Morza Martwego, które obejmują najstarsze znane istniejące manuskrypty biblijne, umożliwia krytyczne spojrzenie na społeczeństwo żydowskie na terenie Izraela w okresie Drugiej Świątyni, czasie narodzin chrześcijaństwa i judaizmu rabinicznego. Jak dotąd w ramach projektu dokonano digitalizacji pięciu pełnych zwojów z Muzeum Izraela. Są one dostępne online pod adresem dss.collections.imj.org.il.

Przeprowadzono digitalizację pięciu Zwojów znad Morza Martwego, w tym Zwoju Izajasza, Reguły Zrzeszenia, Komentarza do Księgi Habakuka, Zwoju Świątynnego i Zwoju Wojny. Wyszukiwanie na stronie Google odsyła użytkowników bezpośrednio do zwojów w wersji online.

Wszystkie pięć manuskryptów można przybliżyć, użytkownicy mogą więc analizować teksty z niezwykłą szczegółowością. Cyfrowe zdjęcia w ultrawysokiej rozdzielczości, które wykonał fotograf Ardon Bar-Hama, pozwalają dostrzec detale niewidoczne gołym okiem. Każde zdjęcie ma rozdzielczość 1200 megapikseli – to niemal 200 razy więcej niż w przypadku zdjęć wykonanych standardowym aparatem.

Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia kruchych rękopisów, przy każdym zdjęciu zastosowano lampy błyskowe z filtrem UV, a czas otwarcia migawki wynosił 1/4000 sekundy. W przypadku Zwoju Izajasza dostępne są dodatkowe funkcje: można go przeszukiwać według kolumn, rozdziałów i wersetów, można też korzystać z narzędzia do tłumaczenia na język angielski, a także zgłaszać przekłady poszczególnych wersetów w innych językach.

Datowane na okres od III w. p.n.e. do I w. n.e. Zwoje znad Morza Martwego odkryto w latach 1947–1956 w jedenastu grotach na północno-zachodnim wybrzeżu Morza Martwego. Manuskrypty są powszechnie przypisywane odizolowanej sekcie żydowskiej, która zamieszkiwała osadę Qumran na Pustyni Judzkiej i jest nazywana w Zwojach „Zrzeszeniem”.

Reklama

26 września 2011

Reklama
Reklama