Gmina Kościelisko ma nową identyfikację i claim
  • 0
  • 3
18.02.2020

Gmina Kościelisko ma nową identyfikację i claim

Od 16 stycznia 2020 r., po raz pierwszy w swojej historii gmina Kościelisko ma księgę znaku. Zawiera ona m.in. herb, logo i hasło.

Prace nad dokumentem trwały od 2017 r. Zaangażowani w nie byli mieszkańcy i pracownicy gminy, wójt, studio designu Kolektyw Musk, agencja reklamowa Saints. Copywriters and the Advertising Orchestra, współpracownicy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Daniel Wahl, koordynator.

Herb, logo i citylighty
Ze względu na specyfikę gminy (podział na trzy wsie) oraz dużą i różnorodną grupę docelową komunikację graficzną podzielono na wewnętrzną urzędową oraz zewnętrzną marketingową.

Pierwsza z nich opiera się na herbie gminy. Delikatne zabiegi graficzne spowodowały, że znak odzyskał świeżość i znów może być uniwersalnie stosowany niezależnie od nośnika, tła czy wielkości. Działania te prowadzono, zachowując szacunek dla pracy autora herbu, Sebastiana Pitonia.

Komunikacja marketingowa wykorzystuje natomiast logo, które przedstawia lokalnych bohaterów.

Celowo występuje ono w wersji achromatycznej, gdyż nie chcieliśmy podpowiadać odbiorcy, z jakimi kolorami powinno mu się kojarzyć Kościelisko. Wielobarwny pejzaż Tatr Zachodnich, różnorodność flory, fauny oraz lokalnej architektury same będą dla niego odpowiedzią – wyjaśnia Katarzyna Sąsiadek z Kolektywu Musk.

Ten zabieg miał pozwolić na stworzenie rozpoznawalnej, mocnej i charakterystycznej wizualnie marki, która wciąż ma możliwość rozwijania się o nowe elementy, wzory czy trendy.

„Do zobaczenia” – czyli hasło
Kościelisko to miejsce, które z komunikacyjnego punktu widzenia jest wyzwaniem. Sąsiedztwo Zakopanego sprawia, że gmina bywa nawet postrzegana jako jego dzielnica. To wymagało od zespołu kreatywnego zupełnie nowego podejścia.

Z wójtem oraz przedstawicielami Witowa, Dzianisza oraz Kościeliska długo rozmawialiśmy o mieszkańcach, historii, tradycjach, potrzebach, a także perspektywach gminy. To zaowocowało wspólnie stworzoną komunikacją – mówi Agnieszka Starzyńska, dyrektor kreatywna agencji Saints.

Punktem wyjścia do pracy były dwa kluczowe założenia. Po pierwsze – „przeszło 70% turystów to goście powracający po raz drugi i kolejny”. Po drugie – każda z wsi gminy ma unikalne lub historyczne atrakcje, razem tworzące kompleksową ofertę turystyczną. To wszystko sprawiło, że pojawił się pomysł hasła modułowego. Hasłem wiodącym jest: „Kościelisko. Do zobaczenia. Tak wiele”.

Hasło to można rozumieć na dwa sposoby. Dosłownie komunikujemy wprost: w Kościelisku jest tak wiele do zobaczenia. Metaforycznie – Kościelisko wie, że wrócisz lub już wracasz, dlatego mówi: do zobaczenia – dodaje Daniel Wahl, koordynator projektu.

A ponieważ zarówno Dzianisz, Witów, jak i Kościelisko mają swoje własne „wiele do zobaczenia”, powstały dla nich powstały subclaimy:

  • Witów (szlaki górskie i stoki narciarskie): do zobaczenia tak wiele atrakcji,
  • Dzianisz (Dunajec): do zobaczenia tak wiele natury,
  • Kościelisko (m.in. zabytkowy kościół): do zobaczenia tak wiele podhalańskiej kultury.

Taka konstrukcja hasła ma sprawiać, że komunikowana będzie wszechstronność gminy, a każdej wsi, które ją tworzą, oddawany będzie hołd.

  • 3
Kościelisko

Kościelisko odświeżyło herb

Modern Branding Identity Mockup Vol.4 by Anthony Boyd Graphics

18 lutego 2020