Fundacja Pro NGO opracowała Certyfikat Dostępny Biznes
 • 0
 • 1
15.03.2023

Fundacja Pro NGO opracowała Certyfikat Dostępny Biznes

Certyfikat ma być rozwiązaniem dla środowiska biznesowego, które zwiększy dostępność i otwartość firmy na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Fundacja oferuje też wsparcie sektora prywatnego poprzez usystematyzowanie działań wewnątrzfirmowych w obszarze współpracy z NGO.

W realizację projektu zaangażowało się kilkunastu przedstawicieli środowiska biznesowego. Tworzą oni radę merytoryczną i pełnią funkcję doradczą w projekcie. Członkowie rady, bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy, zaopiniowali założenia oraz formułę i metodologię procesu certyfikacji zaproponowaną przez Fundację Pro NGO.

Rada:

 • stanowi wsparcie dla projektu;
 • buduje społeczność Dostępnego Biznesu;
 • uczestniczy w spotkaniach ewaluacyjnych;
 • dba o to, aby certyfikowane podmioty otrzymały rozwiązania, które realnie odpowiadają na ich potrzeby.

Po co firmom rozwiązania i procedury nakierowane na organizacje pozarządowe?

NGO-sy są coraz bardziej świadome. Chcą partnersko współpracować z biznesem, jednak to nie zawsze wystarczy. Biznes również musi być gotowy na taką współpracę.

Fundacja Pro NGO zdiagnozowała kilka kluczowych problemów

Najważniejsze z nich to:

 • brak skutecznego nawiązania kontaktu z firmą;
 • traktowanie propozycji współpracy jak oferty handlowej i odrzucanie jej bez rozpatrzenia;
 • brak wiedzy i świadomości, czym są organizacje pozarządowe oraz jak współpraca z takim podmiotem może wpłynąć na pracowników firmy i realizację jej celów biznesowych.

W wielu firmach nie ma wyznaczonej osoby do kontaktu z przedstawicielem organizacji pozarządowej. Jeśli już taka osoba jest, trudno znaleźć do niej kontakt. Pracownicy nie zawsze mają świadomość, do kogo kierować takie zapytania. Mylnie przekierowują je do niewłaściwej osoby. Kolejną przeszkodą na drodze do skutecznej współpracy jest brak procedur, standardów czy procesów, jak obsłużyć takie zapytanie.

Na te problemy ma odpowiadać Certyfikat Dostępny Biznes

– Otwarcie się na współpracę może pomóc firmie i jej pracownikom. Nie mam tu na myśli wyłącznie uporządkowania zadań czy obecności procedur, choć one też są istotne. Chodzi o zmianę mentalną. To ona jest najważniejsza i to od niej zależy sukces i powodzenie każdej inicjatywy. Uświadamiając sobie, jak ważne są działania społeczne oraz budowanie partnerskich relacji z NGO, możemy wywierać realne zmiany, wspólnie rozwijać się i wspierać naszych partnerów – mówi Natalia Janikowska, członek zarządu, Fundacja Enea, członek rady merytorycznej.

 • 1
Certyfikat Dostępny Biznes

Certyfikat Dostępny Biznes

15 marca 2023

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
15.03.2023

Rusza Global Census DEI – badanie różnorodności pracowników reklamy i marketingu na całym świecie

15 marca rusza druga fala globalnego badania pracowników reklamy i marketingu Global Census DEI (Diversity, Equity & Inclusion). Wyniki pozwolą sprawdzić postęp w zakresie różnorodności, równości i integracji w branży. Z inicjatywy SKM SAR Polska uczestniczy w badaniu po raz pierwszy. Jest jednym z 34 rynków, na których jest ono realizowane do połowy kwietnia.