Fundacja Białoruski Dom inicjuje akcję „Happy Mother’s Day, Belarus”
AdvertisementAdvertisement
  • 0
  • 4
14.10.2020

Fundacja Białoruski Dom inicjuje akcję „Happy Mother’s Day, Belarus”

Ruszyła akcja Białoruskiego Domu „Happy Mother’s Day, Belarus”, wspierana przez polski rząd. Jej inicjatorzy będą zachęcać międzynarodową społeczność do wysyłania kartek obrazujących to, co dzieje się obecnie za naszą wschodnią granicą, do największych światowych mediów i organizacji. Przedsięwzięcie zainaugurowano symbolicznie 14 października, czyli w dniu, w którym na Białorusi obchodzony jest Dzień Matki.

Rewolucja na Białorusi trwa już ponad dwa miesiące. Mimo represji nie ustają uliczne protesty organizowane praktycznie w całym kraju. Każdego dnia jesteśmy informowani o brutalności funkcjonariuszy OMON względem obywateli. Ostatnio represje przeciwko pokojowym demonstrantom i niezależnym dziennikarzom nasiliły się.

Członkowie prezydium białoruskiej Rady Koordynacyjnej na czele ze Swiatłaną Cichanouską zostali zatrzymani bądź zmuszeni do wyjazdu za granicę. Alaksandr Łukaszenka po kryjomu został przed dwoma tygodniami zaprzysiężony na prezydenta kraju, choć znaczna część europejskich państw tego wyboru nie uznaje.

Od dwóch miesięcy nasi rodacy dzielnie walczą o wolność. Codziennie wychodzą na ulice, manifestują nasze narodowe przywiązanie do wolności i odważnie stawiają czoła brutalnemu reżimowi. Na czele tej rewolucji stoją kobiety. My – tutaj w Polsce – czujemy moralny obowiązek, żeby je wspierać. Dlatego naszą akcję rozpoczynamy symbolicznie właśnie w dniu, kiedy w naszym kraju obchodzony jest Dzień Matki. Robimy to dla wszystkich matek Białorusi – mówi prezes Białoruskiego Domu, Aleś Zarembiuk.

Akcja polega na wysyłaniu do największych światowych mediów i organizacji międzynarodowych kartek pocztowych obrazujących heroizm i odwagę Białorusinek walczących o wolność. Na stronie internetowej www.mothersdaybelarus.pl dzięki współpracy Białoruskiego Domu z Pocztą Polską można wygenerować jedną z przygotowanych kartek i wysłać ją m.in. do takich dzienników, jak „New York Times”, „Le Monde” czy „Der Spiegel”.

Na rewersie kartki można przeczytać: „Dlatego proszę o to, byście umieścili tę kartkę na pierwszej stronie swojej gazety i strony internetowej, przypominając całemu światu, że Białoruś walczy. O wolność, samostanowienie, demokrację. O lepsze życie dla wszystkich Matek Białorusi”. Awers tworzą projekty graficzne wykonane na podstawie zdjęć Białorusinki Nadii Buzhan.

Zainteresowanie opinii publicznej tym, co dzieje się w naszym kraju, siłą rzeczy stopniowo gaśnie. Zależy nam na tym, żeby ta iskra cały czas się tliła. Proces zmian demokratycznych będzie długi i żmudny. Wszelkie działania symboliczne – takie jak akcja Białoruskiego Domu – w długiej perspektywie mogą być bardzo ważne. Chcemy, żeby świat cały czas widział, że Białoruś walczy – dodaje Volha Kavalkova, członek prezydium Rady Koordynacyjnej Demokratycznych Sił Białorusi.

  • 4
Białoruski Dom

Fundacja Białoruski Dom przypomina o sytuacji na Białorusi

14 października 2020

13 października 2020