„Odwrócony świat” Fundacji Avalon szuka kontynuatora
Fundacja Avalon szuka agencji, która przygotuje ogólnopolską kampanię społeczną „Odwrócony świat”
  • 0
  • 1
27.05.2024

Fundacja Avalon szuka agencji, która przygotuje ogólnopolską kampanię społeczną „Odwrócony świat”

„Odwrócony świat” to tytuł siódmej ogólnopolskiej kampanii społecznej Fundacji Avalon. Fundacja publikuje na swojej stronie zapytanie ofertowe dla agencji, które byłyby zainteresowane współpracą przy realizacji kampanii. Budżet kampanii to 1 379 000 zł brutto.

Ogólnopolska kampania społeczna „Odwrócony świat” zakłada emisję spotów reklamowych w telewizji, radiu, internecie i na nośnikach zewnętrznych. Podczas całej akcji organizacja chce prowadzić szerokie działania w mediach społecznościowych, PR-owe oraz współpracować z twórcami internetowymi.

Kampania ma na celu:

  • zmianę społecznego postrzegania osób z niepełnosprawnościami (OzN),
  • zmianę społecznych postaw, zwłaszcza w zakresie dbania o dostępność,
  • promowanie idei otwartości na osoby doświadczające różnych rodzajów niepełnosprawności w przestrzeni publicznej, zawodowej i społecznej.

Działania będą stanowić przedłużenie ostatniej kampanii „Niepełnosprawni, niezauważalni”. Zwracała ona uwagę na brak widoczności oraz niezauważalność OzN w przestrzeni publicznej. U podstaw braku udziału OzN w życiu społecznym są nie tylko stereotypy i nieprawidłowe postawy wobec OzN, ale przede wszystkim kwestia dostępności.

Poprzez działania kampanii fundacja chce uwrażliwić osoby w pełni sprawne, że kwestie dostępności są niezwykle ważne dla OzN

Stanowią często decydującą rolę w ich aktywności. Osoby z niepełnosprawnościami żyją w świecie budowanym przez osoby w pełni sprawne. Do projektowania zaprasza się je niezwykle rzadko. To powoduje, że napotykają na swojej drodze bariery, które często są nie do pokonania.

Zdarza się z drugiej strony, że tworzone dla nich rozwiązania postrzegane są przez w pełni sprawną część społeczeństwa jako niepotrzebne bądź nawet jako dowód uprzywilejowania. Brakuje świadomości, że koperty parkingowe, dostosowane toalety, podjazdy nie są odpowiedzią na specjalne potrzeby OzN. To odpowiedź na potrzeby, które mamy wszyscy, a stosowane rozwiązania są niezbędne dla ich prawidłowego i równego zaspokajania.

Dostępność pojmowana jest często przez społeczeństwo w kontekście architektury, natomiast jest to temat znacznie bardziej złożony.

W związku z pomysłem nowej kampanii „Odwrócony świat” Fundacja Avalon poszukuje chętnych agencji do współpracy przy realizacji kampanii

Główne założenia kampanii, jej cele, grupy docelowe, harmonogram, a także szczegółowe oczekiwania wobec agencji oraz kryteria jej doboru znaleźć można w briefie zamieszczonym na stronie Fundacji Avalon. Kampania będzie współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Budżet kampanii to 1 379 000 zł brutto.

Oferty zbierane będą do 5 lipca 2024 r., a wybór agencji nastąpi do końca lipca br.

  • 1
Kampania Fundacji Avalon „Niepełnosprawni Niezauważalni”

Kampania Fundacji Avalon „Niepełnosprawni Niezauważalni”

27 maja 2024