FoodCare otrzymał zakaz wytwarzania i sprzedaży Ngine
  • 0
  • 1
12.01.2021

FoodCare otrzymał zakaz wytwarzania i sprzedaży Ngine

Firma FoodCare otrzymała zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i reklamy napojów Ngine w opakowaniach, które upodobniła do opakowań napojów Tiger. Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, że FoodCare dopuścił się czynów nieuczciwej konkurencji, posługując się wprowadzającym w błąd opakowaniem napoju oraz naruszając dobre obyczaje w obrocie gospodarczym i interes konkurencyjnego przedsiębiorcy.

8 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok nakazujący firmie FoodCare zaniechania wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu lub eksportu oraz reklamy i promocji napojów Ngine (również pod oznaczeniami N-gine, N’gine) w puszkach o pojemności 250 ml. Te zostały bowiem przez FoodCare upodobnione do opakowań napojów Tiger Maspexu. Dodatkowo FoodCare ma opublikować przeprosiny w dwóch dziennikach prasowych za dopuszczenie się czynów nieuczciwej konkurencji. Adresatami przeprosin mają być konsumenci oraz dystrybutor napojów Tiger.

To wyrok w sprawie, która toczyła się przed sądem od jesieni 2018 r. Była skutkiem działań spółki FoodCare, która wytwarzała i wprowadzała na rynek napoje w opakowaniach łudząco podobnych do opakowań napojów energetyzujących Tiger.

Sąd wskazał, że opakowania napoju Ngine od 2016 r. z późniejszymi modyfikacjami zostały zbytnio upodobnione i zbliżone do opakowań napoju Tiger. Sąd ocenił, że takie podobieństwo rodzi ryzyko skojarzenia produktów ze sobą, konfuzji wśród konsumentów oraz „zlania się” obu produktów na półkach.

Tym samym sąd uznał, że FoodCare dopuścił się czynów nieuczciwej konkurencji. Posłużył się wprowadzającym w błąd co do pochodzenia towaru opakowaniem. Naruszał też dobre obyczaje w obrocie gospodarczym i interes konkurencyjnego przedsiębiorcy. Wyrok sądu jest nieprawomocny.

  • 1
Ngine

Ngine łudząco podobny do Tigera?

 

12 stycznia 2021

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
12.01.2021

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej prowadzi badanie na temat współpracy biznesu z nauką

Czy młodzi adepci sztuki komunikacji marketingowej, wchodząc na rynek, wiedzą, jakie są wobec nich oczekiwania? Czy nauka idzie w parze z praktyką? Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej z początkiem stycznia 2021 r. rozpoczęła badanie, którego wyniki będą podstawą do opracowania analizy aktualnej sytuacji współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a biznesem.

11 stycznia 2021