Focus Media Group i Imagine Nation ujednolicają swoje nazwy
  • 0
  • 3
31.03.2021

Focus Media Group i Imagine Nation ujednolicają swoje nazwy

Agencje Focus Media Group i Imagine Nation działają obecnie jako Focus Nation i Imagine Nation – Full Immersion Agencies. Zmiana jest konsekwencją zacieśniania relacji i współpracy obu agencji.

Obie agencje działają w grupie od ponad dekady. Focus Nation specjalizuje się w marketingu 360 stopni i od lat prowadzi kampanie we wszystkich kanałach komunikacji, od planowania i strategii, przez kreację, po realizację. Z kolei Imagine Nation to agencja eventowa, organizująca wydarzenia zarówno offline, jak i online. Rebranding agencji objął:

  • nową strategię działania,
  • komunikację wizualną,
  • zmiany w strukturze, zmierzające do większej integracji obu zespołów.

Powstała też jedna, wspólna strona WWW if-nation.pl.

Określenie Full Immersion Agencies odzwierciedla praktykę realizowania eventów oraz budowania komunikacji marek obu agencji. Celem jest wykreowanie świata marki, który umożliwi odbiorcy pełnie zanurzenie się w nim. To świat, w którym z jednej strony zacierają się podziały na online i offline, z drugiej zaś – na atrakcyjny i wciągający content oraz przekaz reklamowy.

Zmiana oznacza ściślejszą współpracę. Już teraz do projektów komunikacyjnych włączani są eksperci od eventów i odwrotnie. Agencje integrują działy kreacji w jeden zespół zarządzany przez dwóch dyrektorów kreatywnych – Dawida Bednarskiego i Piotra Zawałłę. Dyrektorem zarządzającym obu agencji zostaje Michał Korczak, autor nowego pozycjonowania marek i strategii „What if” (dotąd managing director Focus Media Group). Aneta Zawiślak integruje rozwój biznesowy obu agencji jako general business director.

Identyfikacja wizualna Focus Nation i Imagine Nation została wypracowana w zespole kreatywnym, którym kieruje Piotr Zawałło, creative director Focus Nation.

  • 3
Focus Media Group i Imagine Nation to teraz Focus Nation i Imagine Nation – Full Immersion Agencies

Focus Media Group i Imagine Nation to teraz Focus Nation i Imagine Nation – Full Immersion Agencies

Focus Media Group i Imagine Nation to teraz Focus Nation i Imagine Nation – Full Immersion Agencies
Focus Media Group i Imagine Nation to teraz Focus Nation i Imagine Nation – Full Immersion Agencies

31 marca 2021