Firma Porta Drzwi wybrała agencję Attention Marketing
  • 0
  • 0
9.11.2018

Firma Porta Drzwi wybrała agencję Attention Marketing

Firma Porta Drzwi i Attention Marketing rozpoczęły współpracę. Konsultanci agencji będą wspierać firmę w zakresie budowania wizerunku dobrego pracodawcy.

Do zadań agencji należy budowanie i wspieranie komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej firmy Porta w kontekście employer brandingu. Attention Marketing będzie wykorzystywać w tym celu szeroką gamę narzędzi, tak aby skutecznie komunikować się z obecnymi i potencjalnymi pracownikami.

Umowa została podpisana 1 listopada. Attention Marketing wybrano w drodze konkursu.

 

9 listopada 2018