Finansowe postanowienia noworoczne Polaków – Barometr Providenta
  • 0
  • 1
11.01.2023

Finansowe postanowienia noworoczne Polaków – Barometr Providenta

Połowa Polaków z wyprzedzeniem planuje wydatki, które czekają ich w nadchodzącym roku. Dla porównania, na początku 2022 r. deklarowało tak zaledwie 37,2 proc. badanych. 48,9 proc. respondentów zamierza w tym roku więcej oszczędzać. Prym wiodą najmłodsi respondenci. Wśród nich aż 76,4 proc. chce odłożyć więcej pieniędzy w 2023 r.

Oszczędzanie wiąże się jednak z wyrzeczeniami. Polacy w 2023 r. zamierzają zmniejszyć niektóre swoje wydatki lub całkowicie z nich zrezygnować. Dotyczy to w większości wydatków na różnego rodzaju przyjemności. Aż 52,6 proc. wskazuje jedzenie na mieście (w tym również jedzenie na dowóz). Niewiele mniejszy odsetek (43,4 proc.) także rozrywkę i kulturę. Natomiast 36,1 proc. badanych zamierza ograniczyć zakup odzieży i obuwia. Co trzeci badany deklaruje, że poczyni oszczędności w domu, w tym dotyczące rachunków za wodę, prąd i gaz.

– Wyniki pierwszego w tym roku Barometru Providenta pokazują, że coraz częściej sposobem na radzenie sobie z trudną sytuacją finansową jest planowanie większych wydatków z wyprzedzeniem. To noworoczne postanowienie aż 50,3 proc. Polaków. Podobnie jak w ubiegłym roku, największym wydatkiem wspominanym przez Polaków były zwykłe, codzienne zakupy i opłaty. Wskazało tak 37,7 proc. badanych. Codzienne wydatki pozostają najbardziej obciążające dla grupy wiekowej 65+. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 61,5 proc. badanych seniorów – mówi Karolina Łuczak, rzeczniczka Provident Polska.

Finansowe postanowienia noworoczne. Miejsce drugie: wakacje

Na początku roku o wakacjach myśli już 31,4 proc. badanych, czyli o 5,4 pp. więcej niż w roku ubiegłym. Choć wyjazd na urlop cieszy się popularnością w każdej grupie wiekowej, najczęściej wskazywali na niego seniorzy.

Niewiele mniej, bo 31,3 proc. Polaków uwzględnia w swoich planach remont domu lub mieszkania. Co piąty respondent przewiduje wydatki na leki i lekarzy – w tej grupie również przodują seniorzy. Natomiast najmłodsi badani, w wieku od 18 do 24 lat, chętnie wskazywali na zakup samochodu.

– Co istotne, prawie co czwarty Polak w ogóle nie planuje wydatków na nadchodzący rok. Zamiast tego będzie dostosowywać swoje decyzje do chwili i bieżącej sytuacji finansowej. Na początku 2022 r. znacznie więcej, bo aż 58 proc. badanych mogło sobie pozwolić na taką spontaniczność. To pokazuje, że w 2023 r. postanowiliśmy wejść bardziej zorganizowani w kwestii finansów – wskazuje Karolina Łuczak.

W 2023 r., aby sfinansować najbardziej kosztowny z zaplanowanych wydatków, Polacy sięgną do oszczędności

Wskazało tak 40,7 proc. badanych. Z tej opcji częściej od mężczyzn skorzystają kobiety (44,9 proc. wobec 37,1 proc.). Prawie co trzeci badany może zrealizować plany, korzystając z bieżących dochodów. Po pożyczkę lub kredyt sięgnie zaledwie 8,9 proc. Polaków, natomiast 6,9 proc. skorzysta z zakupu na raty.

Ponad połowa Polaków (52,3 proc.) nie spodziewa się, że ich sytuacja materialna w nowym roku się poprawi. Jednocześnie 36,5 proc. badanych patrzy na tę kwestię bardziej optymistycznie. Wśród nich 12,6 proc. stanowią zdecydowanie przekonani, że ich kondycja materialna ulegnie polepszeniu. Zadeklarowało tak 18,3 proc. mężczyzn i zaledwie 6 proc. kobiet, co czyni mężczyzn znacznie większymi optymistami finansowymi.

Oczekiwania różnią się także w zależności od wieku. W najjaśniejszych barwach przyszłość widzi najmłodsza grupa respondentów – 78 proc. badanych w wieku 18–24 lat wskazało, że spodziewa się poprawy w sferze finansowej. W tym aż 40 proc. wyraziło pewność w tym zakresie. Szalę na stronę pesymistycznych nastrojów przechylają jednak seniorzy. Aż 80,4 proc. z nich twierdzi, że ich sytuacja materialna w 2023 r. nie poprawi się.

O badaniu
Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze rozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez Danae metodą CAWI na próbie N=1000 dorosłych Polaków w grudniu 2022 r.

Finansowe postanowienia noworoczne Polaków na 2023 – Barometr Providenta

11 stycznia 2023