„Fake news z perspektywy polskich dziennikarzy” – badanie Public Dialog i ARC Rynek i Opinia
  • 0
  • 3
24.05.2017

„Fake news z perspektywy polskich dziennikarzy” – badanie Public Dialog i ARC Rynek i Opinia

XXI wiek to czas, w którym kluczowe znaczenie ma informacja. W mediach coraz częściej pojawia się zjawisko, które w prymitywny, ale skuteczny sposób może wpływać na otaczającą nas rzeczywistość – fake news. Instytut ARC Rynek i Opinia i agencja Public Dialog przeprowadziły badanie wśród dziennikarzy ogólnoinformacyjnych na temat skali tego zjawiska w Polsce.

42% dziennikarzy spotyka się z fake news: kilka razy dziennie, raz dziennie, kilka razy w tygodniu. Dzieje się to zarówno w trakcie poszukiwania tematów do pracy, jak i weryfikacji tworzonych newsów oraz otrzymywanych informacji. 43% badanych dziennikarzy przyznało, że w ciągu miesiąca uwierzyło w przynajmniej jedną nieprawdziwą informację.

Jak często w tym miesiącu miał(a) Pan/Pani do czynienia z fake newsami?

N=154, wszyscy respondenci

42% dziennikarzy spotyka się przynajmniej kilka razy w tygodniu z fake news. To oznacza, że praca dziennikarzy staje się coraz trudniejsza i bardziej wymagająca przy weryfikacji materiałów i źródeł. Do tego, jeśli weźmiemy pod uwagę tempo rozprzestrzeniania się informacji i fakt, że każdy z nas w dobie social media staje się medium i może wpływać na opinię coraz większej liczby osób, wypada stwierdzić, że trzeba być wyjątkowo czujnym w oddzielaniu faktów od manipulacji – mówi Paweł Bylicki, prezes agencji Public Dialog.

Z jakich źródeł korzysta Pan/Pani w celu weryfikacji informacji/newsów?

N=154, wszyscy respondenci

Najważniejsze źródła weryfikacji danych to Internet (67%) i kontakt bezpośredni (63%). Ponad połowa badanych odwołuje się także do wiedzy ekspertów bądź informacji z mediów krajowych.

Większość badanych jako najczęstsze źródło fake news wskazuje social media i Internet. Niemal połowa uważa, że politycy i osoby publiczne także podają i rozpowszechniają nieprawdziwe informacje.

Najczęściej spotykane typy fake news to takie, w których selektywnie, jednostronnie przekazuje się wiadomości i nie informuje się o kontekście relacjonowanych historii (65%). Ponad połowa badanych wskazuje, że często spotyka się ze zmyślonymi historiami, które mają być poparciem dla jakiejś tezy (54%).

Jakie jest najczęstsze źródło fake news?

N=154, wszyscy respondenci

W opinii badanych głównymi przyczynami pojawiania się fałszywych przekazów są tabloidyzacja mediów (67%) i duża konkurencja (66%). Ta druga sprawia, że podmioty prześcigają się w publikowaniu newsów. Pojawianiu się nieprawdziwych komunikatów sprzyja też szybkie tempo rozpowszechniania informacji i brak czasu na ich weryfikację (53%).

Zdecydowana większość badanych (ponad 90%) jest zdania, że zjawisko fake newsów będzie się pogłębiać. Blisko jedna czwarta uważa natomiast, że obecne zapisy prawa prasowego nie są wystarczające i powinny zostać zaktualizowane.

W kontekście biznesu i reputacji różnych organizacji fake news to duże zagrożenie, które będzie wymagało coraz szybszych, zdecydowanych reakcji. Sytuacja kryzysowa jest nieodłączonym procesem w życiu każdej z firm. Jest to zdarzenie z potencjalnie ujemnym wynikiem wstrząsającym organizacją lub branżą.

W dobie fake news te wstrząsy będą coraz częstsze i o większym zasięgu. Stąd w XXI wieku z pewnością pełne ręce pracy będą mieli specjaliści od komunikacji kryzysowej. Przewidywanie potencjalnych kryzysów i konstruowanie strategii będzie w cenie – podsumowała Karolina Borkowska, wiceprezes Public Dialog, wiceprezes Związku Firm Public Relations.

Pełny raport można pobrać ze strony www.publicdialog.pl.

O badaniu
Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych CATI między 24 a 28 kwietnia 2017 r. Baza obejmowała dziennikarzy z różnych typów mediów: zarówno lokalnych, jak i ogólnokrajowych. Łączna wielkość próby wyniosła N=154, w tym: dziennikarze prasowi (70), reprezentujący portale internetowe (28), prasę i portale (36), radio (13), telewizję (7).

***
Fake news były jednym z zagadnień poruszanych podczas tegorocznego Kongresu Profesjonalistów Public Relations. Zobacz:

Czytaj również:

  • 3

23 maja 2017