Facebook i Google były w zmowie reklamowej?

Facebook i Google utrzymywały zmowę reklamową?Wróć do Facebook i Google były w zmowie reklamowej?