EY Future Consumer Index: 75% Polaków jest zaniepokojonych wpływem pandemii na ich finanse
  • 0
  • 6
14.12.2021

EY Future Consumer Index: 75% Polaków jest zaniepokojonych wpływem pandemii na ich finanse

Wyniki czwartej odsłony polskiej edycji badania EY Future Consumer Index wskazują, że 75% Polaków jest zaniepokojonych wpływem pandemii koronawirusa na ich finanse. W ciągu czterech miesięcy ten odsetek wzrósł o 18 punktów procentowych. Obawy dotyczą niemal w równym stopniu każdego pokolenia. Najmocniej dotykają jednak tzw. baby boomers (80%). W efekcie cena pozostaje niezmiennie kluczowym kryteriów zakupowym, a Polacy szerokim łukiem omijają dobra luksusowe.

Wyniki kolejnej odsłony cyklicznego badania EY Future Consumer Index nie pozostawiają złudzeń. Koronawirus odciska coraz większe piętno na poczuciu finansowego bezpieczeństwa Polaków. 75% ankietowanych osób wskazało, że są zaniepokojone wpływem pandemii na ich finanse. W porównaniu do ostatniej edycji badania – zrealizowanej cztery miesiące wcześniej – to wzrost o 18 punktów procentowych.

Mijające miesiące pandemii mogłyby sugerować, że Polacy przeszli już z początkowej fazy zaskoczenia do dostosowania się do wymogów nowej rzeczywistości. Badanie EY Future Consumer Index wskazuje, że nie dotyczy to poczucia bezpieczeństwa finansowego. Jest wręcz dokładnie odwrotnie.

Sytuację należy wiązać z brakiem dokładnych perspektyw dotyczących końca pandemii, a co za tym idzie – nieustannymi trudnościami w długofalowym planowaniu domowych budżetów. Przekłada się to na rosnący pesymizm, co w konsekwencji utrwala zmiany w zachowaniach konsumentów – mówi Łukasz Wojciechowski, partner, dział audytu, lider sektora handlu i produktów konsumenckich EY.

Sytuacja epidemiologiczna znacząco pogłębiła zaniepokojenie stabilnością finansową zdecydowanej większości Polaków, niezależnie od pokolenia. Różnica pomiędzy najbardziej niepewną grupą (baby boomers – 80%) a najmniej zaniepokojoną (generacja Z – 68%) wyniosła 12 p.p.

Co ciekawe, Polska znacząco odbiega od średnich światowych, gdzie młodsze pokolenia wykazują większe zaniepokojenie, a starsze – mniejsze (np. baby boomers – 80% vs 64% , a gen Z – 68% vs 86%). Może to wynikać z niższego poziomu zamożności nad Wisłą, a jednocześnie z dłuższego okresu mieszkania pod jednym dachem przez młode pokolenie Polaków z rodzicami, niż ma to miejsce np. w Europie Zachodniej.

EY Future Consumer Index: 75% Polaków jest zaniepokojonych wpływem pandemii na ich finanse

Młodsze osoby w porównaniu do starszych pokoleń z o wiele większym optymizmem patrzą jednak w przyszłość. Ponad połowa (56%) przedstawicieli generacji Z i 44% milenialsów spodziewa się, że ich sytuacja finansowa poprawi się w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Dla porównania, ten odsetek wśród najstarszych grup wiekowych wynosi odpowiednio 18% (silent generation) oraz 29% (baby boomers). Wskazuje to, że osoby w wieku emerytalnym lub okołoemerytalnym przyszłość swoich finansów widzą w czarnych barwach, niezależnie od zmiany sytuacji pandemicznej.

Uśrednione dane dla świata wskazują na niemal identyczny poziom pesymizmu wśród starszych pokoleń. Młodzi Polacy są jednak o wiele mniej optymistycznie nastawieni do przyszłości niż ich rówieśnicy z innych części globu. W przypadku milenialsów różnica wynosi 19 p.p. (44% vs 63%). Może to być związane z przeświadczeniem, że problemy osób rozpoczynających karierę zawodową, takie jak np. wysokie ceny mieszkań, nie zostaną rozwiązane w najbliższym czasie.

EY Future Consumer Index: 75% Polaków jest zaniepokojonych wpływem pandemii na ich finanse

Niezależnie od wieku Polacy wyrażają sceptycyzm związany z poprawą sytuacji ekonomicznej kraju w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Największymi optymistami są osoby najstarsze, jednak nawet w ich przypadku odsetek wynosi 35%. Badanie EY Future Consumer Index wykazało, że o ile najbardziej zaawansowani wiekowo Polacy lepiej oceniają perspektywy poprawy sytuacji gospodarczej kraju niż ich własnej (silent generation – 35% vs 18%), o tyle młodsze osoby postrzegają sytuację dokładnie odwrotnie. 29% przedstawicieli generacji Z wierzy w pozytywną zmianę sytuacji finansów publicznych, a 56% – ich własnych.

Wart odnotowania jest również fakt, że w przypadku starszych pokoleń wyniki w Polsce i na świecie są niemal identyczne. Od poziomu generacji X następuje znaczne rozwarstwienie i większy pesymizm wśród naszych rodaków. Stanowi to potwierdzenie, że najmłodsze pokolenia wierzą, iż osobisty dobrobyt muszą budować niezależnie od sytuacji gospodarczej państwa, natomiast najstarsze osoby są od niej znacznie bardziej zależne.

EY Future Consumer Index: 75% Polaków jest zaniepokojonych wpływem pandemii na ich finanse

Odpowiednia cena to cały czas podstawa
Polacy niezmiennie postrzegają cenę jako najważniejsze kryterium przy dokonywaniu decyzji zakupowych. Na ten czynnik wskazało 56% ankietowanych. W porównaniu do poprzedniej edycji badania to spadek o 3 p.p. Badani również cały czas bardzo mocno skupiają się na zachowaniu odpowiedniego stosunku jakości do ceny. Podkreśliło to 57% uczestników badania (poprzednio 53%).

W dalszym ciągu niemal połowa Polaków mniej wydaje na rzeczy, które nie są im niezbędne. W tym obszarze widać jednak pewien powiew optymizmu. Taką odpowiedź wskazało 46% ankietowych, czyli o 8 p.p. mniej niż cztery miesiące wcześniej. Wskazuje to, że pomimo nieustannego bacznego obserwowania domowych budżetów coraz częściej zaczynamy sobie pozwalać na drobne przyjemności. Chętniej sprawiamy je sobie podczas zakupów w punktach handlowych. W okresie luty – czerwiec 2021 odsetek osób, które rzadziej odwiedzają sklepy stacjonarne, obniżył się o 15 p.p. To jasno pokazuje, że Polacy zwiększyli intensywność aktywności poza domem.

Więcej na subskrypcje, mniej na dobra luksusowe
Większa otwartość na wydatki nie przekłada się jednak na podejście do dóbr luksusowych. Ten segment rynku mierzy się z dużymi wyzwaniami i notuje spadki. Sprawia to, że w przyszłości będzie ulegał znacznym przeobrażeniom. W Polsce to jeden z największych przegranych pandemii. Zanotował 49% spadku w zainteresowaniu konsumentów. Analiza wskazuje, że drugą gałęzią gospodarki, która najmocniej odczuła skutki pandemii, były sektor rekreacyjny (spadek wynoszący 52%). Sytuacja wprost wynika z wprowadzanych ograniczeń pandemicznych, które zmniejszyły mobilność ludzi oraz ich udział w wydarzeniach o charakterze masowym.

Konsumenci w miarę możliwości pragną wracać do starych przyzwyczajeń. Jednakże odpowiedzi konsumentów sugerują, że w dłuższej perspektywie mogą oni zmniejszać poziom swojej konsumpcji. W szczególności może to dotyczyć branż, które zyskały najbardziej w okresie obostrzeń. Branże takie muszą liczyć się z potencjalnym spadkiem dochodów. Ważna jest zatem nie tylko adaptacja do obecnej sytuacji, ale i przygotowanie strategii działania na przyszłość. Dotyczy to tych branż, które zyskały dzięki pandemii, jak i tych, w które pandemia uderzyła najmocniej  – podsumowuje Grzegorz Przytuła, associate partner EY – Parthenon, ekspert sektora handlu i produktów konsumenckich EY.

Dzięki większej ilości czasu spędzanego w domu znaczna część respondentów zwiększyła wydatki na remonty i domowe usprawnienia oraz rozrywkę. 22% konsumentów deklarowało zwiększenie funduszy na ten obszar, a 23% spadek.

Zyskały też aspekty będące bezpośrednim efektem pandemicznych ograniczeń, tj. dostawy artykułów spożywczych oraz subskrypcji. Jednocześnie obie kategorie znalazły się w gronie sektorów gospodarki, które w kolejnych latach mogą mierzyć się ze spadkami. Ma to bezpośredni związek ze zmianą cyklu zachowań konsumentów w okresie postpandemicznym. Między innymi 31% Polaków jest przekonanych, że w ciągu trzech lat sposób robienia zakupów wróci do stanu przed epidemią.

O badaniu
Czwarta polska edycja badania EY Future Consumer Index przygotowana przez EY Polska przeprowadzona została w terminie od 29 września do 6 października 2021 na grupie 1001 osób w wieku 18–65 lat. Badanie objęło cały kraj i wszystkie grupy społeczne. Respondenci odpowiadali na pytania dotyczące obecnych zachowań zakupowych, nastrojów i przewidywanych postaw w najbliższej przyszłości.

Siódma globalna edycja EY Future Consumer Index objęła 14 047 konsumentów w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Brazylii, Francji, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Danii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Indiach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Chinach, Indonezji, Japonii, Australii i Nowej Zelandii. Badanie przeprowadzono między 6 kwietnia a 10 maja 2021 r.

  • 1
EY Future Consumer Index

Pandemia pogłębiła zaniepokojenie stabilnością finansową zdecydowanej większości Polaków – wskazuje EY Future Consumer Index

14 grudnia 2021

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
14.12.2021

AF.Agency, Riverwood oraz Q&A Communications tworzą jedną organizację pod wspólnym brandem ARQ

Trzy wyspecjalizowane agencje: Q&A Communications, AF.Agency i Riverwood tworzą jedną organizację pod wspólnym brandem. Ponad 70-osobowy zespół ARQ ma wyróżniać wieloletnie doświadczenie w pracy dla rynkowych liderów, interdyscyplinarność i kreatywna wizja rozwiązań skupionych wokół nowoczesnej komunikacji i usług. Nowa agencja pojawi się na rynku w połowie przyszłego roku.

13 grudnia 2021