W Europie rośnie popularność urządzeń z systemem iOS. Analiza Gemiusa
  • 0
  • 1
14.07.2017

W Europie rośnie popularność urządzeń z systemem iOS. Analiza Gemiusa

W trzynastu krajach z czternastu analizowanych przez Gemiusa zwiększył się odsetek odsłon stron WWW wykonywanych za pomocą urządzeń wyposażonych w system Apple’a. iOS jest najbardziej rozpowszechniony w Turcji. Jedna piąta odsłon wykonywana jest tam na urządzeniach z tym systemem.

W trzech spośród czternastu analizowanych krajów odsetek odsłon na urządzeniach z iOS osiągnął w maju 2017 r. wynik dwucyfrowy (źródło: GemiusPrism). Rekordzistą jest Turcja. W tym kraju co piątą (19,4 proc.) odsłonę stron WWW wykonano na urządzeniu z systemem Apple’a.

Wysokie wyniki odnotowano także w Rumunii (10,9 proc.) i Chorwacji (10 proc.). W maju 2017 r. iOS najmniej popularny był na Ukrainie – 3,9 proc. odsłon.

Polska znalazła się na 10. miejscu pod względem odsetka odsłon wykonanych na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS. To również jeden z rynków, na których nastąpił wzrost odsetka odsłon. Z 5,2 proc. w maju 2016 r. zwiększył się on do 5,6 proc. w maju 2017 r.

Największy wzrost odsetka odsłon na urządzeniach z iOS rok do roku (maj 2016 i 2017 r.) można zaobserwować w Turcji. Udział odsłon wzrósł tam z 15,1 proc. do 19,4 proc.

Wzrosty były też widoczne w pozostałych krajach. Wyjątek stanowi Rosja, gdzie w analizowanym okresie nie odnotowano zwiększenia liczby odsłon na urządzeniach z iOS.

O badaniu
W analizie porównano dane z maja 2016 i 2017 r. dotyczące odsłon krajowych stron internetowych wykonywanych na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS. Kraje objęte analizą to Polska, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Rumunia, Rosja, Serbia, Turcja, Słowacja, Łotwa, Litwa, Węgry, Białoruś i Ukraina.

  • 1

14 lipca 2017

13 lipca 2017