Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Zaopatrzenia Kolei rusza z kampanią „Hop-On for our Planet”
  • 1
  • 2
29.10.2020

Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Zaopatrzenia Kolei rusza z kampanią „Hop-On for our Planet”

Za 5 lat około 40% wysoko wykwalifikowanych pracowników przemysłu kolejowego przejdzie na emeryturę. Już teraz polskie, jak i europejskie koleje zmagają się z brakami kadrowymi. Żeby temu zaradzić, Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Zaopatrzenia Kolei (UNIFE) zleciło badanie pokolenia Z (16–25 lat) oraz zorganizowało kampanię „Hop-On for our Planet”.

Kampania ma pokazać innowacyjne, proekologiczne, atrakcyjne dla młodych ludzi oblicze kolei. W rozpoczynającym akcję internetowym wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele pokolenia Z, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz największych spółek z sektora zaopatrzenia kolei.

W ramach kampanii think tank ThinkYoung przeprowadził międzynarodowe badanie pokolenia Z w Niemczech, Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, Polsce i Holandii. Ukazało ono potrzeby i priorytety nowego pokolenia pracowników, z uwzględnieniem podziału na płeć.

Oto pięć kluczowych wniosków:

  • Większość młodych z pokolenia Z wybiera bardziej ekologiczną formę transportu ze względu na dobro planety.
  • Pokoleniu Z zależy na tym, aby władze inwestowały w zrównoważony rozwój transportu kolejowego.
  • Pokolenie Z uważa, że technologie bezemisyjne to przyszłość transportu szynowego.
  • Co drugi Europejczyk z pokolenia Z rozważa podjęcie studiów czy pracy związanych z działalnością na rzecz naszej planety.
  • Dla młodych kobiet z wykształceniem ścisłym kwestia zrównoważonego rozwoju i podejścia pracodawcy do tego zagadnienia jest ważniejsza niż dla ich męskich rówieśników.

Nasza kampania jasno pokazuje, że kolej jest właściwą drogą naprzód: w kierunku zrównoważonego transportu, innowacyjnej pracy i rozwoju zawodowego przez całe życie. Szczególnie dotyczy to europejskiej młodzieży z tzw. pokolenia Z, która, jak wynika z badania, powinna jeszcze sporo się dowiedzieć o naszej branży – wyjaśnia Henri Poupart-Lafarge, prezes i dyrektor generalny Alstom oraz prezes UNIFE.

Kampania „Hop-On for our Planet” wspiera inicjatywę, żeby rok 2021 był Europejskim Rokiem Kolei. Byłoby to okazją do promowania kolei jako jednego z najbardziej zrównoważonych, bezpiecznych i ekologicznych środków transportu.

Koncepcja oraz realizacja kampanii na sześciu rynkach – Burson Cohn & Wolfe.

  • 2
Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Zaopatrzenia Kolei

Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Zaopatrzenia Kolei z kampanią „Hop-On for our Planet”

29 października 2020

28 października 2020