Europejczycy są skłonni płacić więcej za opakowania zawierające mniej plastiku. Wyniki badania
  • 0
  • 1
6.11.2019

Europejczycy są skłonni płacić więcej za opakowania zawierające mniej plastiku. Wyniki badania

Sześciu na dziesięciu Europejczyków sortuje i poddaje recyklingowi więcej odpadów niż pięć lat temu. 86% twierdzi, że problemy środowiskowe są głównym wyzwaniem, przed którym stoi społeczeństwo. Polacy bardziej niż Niemcy, Belgowie i Brytyjczycy są skłonni płacić więcej za produkt, jeśli jego opakowanie zawiera mniej tworzyw sztucznych – pokazuje badanie L’ObSoCo przygotowane dla DS Smith.

Sześciu na dziesięciu (62%) europejskich konsumentów twierdzi, że byliby skłonni zapłacić więcej za produkty spożywcze w opakowaniach zawierających mniej plastiku. Podobny odsetek (59%) twierdzi, że sortuje i poddaje recyklingowi więcej odpadów niż pięć lat temu.

Mając do wyboru dwie opcje opakowania zawierającego produkt o tej samej jakości, ogromna większość Europejczyków (91,5%) deklaruje, że wybiera to zawierające o 85% mniej plastiku. Na pytanie, czy zapłaciliby 12,5% więcej za taki produkt, 62% respondentów odpowiedziało twierdząco.

Najbardziej wrażliwi na ceny są Belgowie. Nieco ponad połowa z nich (54%) jest skłonna zapłacić więcej za produkt w opakowaniu o mniejszej zawartości tworzyw sztucznych. Najbardziej skłonni zapłacić więcej okazali się Polacy (72%). Większość Brytyjczyków (60%) i Niemców (63%) jest również gotowa zapłacić więcej, a wyniki w tych krajach były bliższe średniej europejskiej.

Zdecydowana większość ankietowanych (86%) twierdzi, że problemy środowiskowe są obecnie głównym wyzwaniem, przed którym stoi społeczeństwo. Rodzaj opakowania produktów jest przedmiotem troski konsumentów w całej Europie, od Cardiff po Kraków. Najbardziej zaniepokojeni wpływem opakowań na środowisko są Niemcy (83%). Następni pod tym względem są Brytyjczycy (78%), Belgowie (73%) i Polacy (71%).

Co do samych opakowań, wysoka zawartość plastiku stanowi największy problem w całej Europie. Wspomina o tym średnio siedmiu na dziesięciu respondentów. Kolejne na liście najważniejszych problemów są kapsułki z kawą. Wymieniło je jednak znacznie mniej badanych – 6% respondentów. Opakowania metalowe (puszki, tacki aluminiowe itp.) budziły obawy u 5% respondentów, a opakowania wodoodporne na płyny, takie jak mleko i soki owocowe, wymieniło 4% respondentów.

Z drugiej strony najmniej kontrowersyjne dla Europejczyków jest pakowanie w kartony. Wspomniał o nich 1% respondentów w czterech krajach.

Dobrą wiadomością jest to, że nawyki Europejczyków dotyczące recyklingu znacznie się poprawiły. Średnio sześciu na dziesięciu (59%) respondentów z badanych rynków twierdzi, że obecnie sortują i przetwarzają więcej odpadów niż pięć lat temu. Reprezentują oni większość respondentów we wszystkich krajach – 62% w Belgii, 64% w Wielkiej Brytanii i 65% w Polsce.

Wyjątkiem są Niemcy, gdzie 44% badanych twierdzi, że sortuje i poddaje recyklingowi więcej odpadów niż pięć lat temu. Może to wynikać z tego, że nawyki związane z sortowaniem i recyklingiem były już mocno ugruntowane na tym rynku. 55% tamtejszych respondentów twierdzi, że sortuje i poddaje recyklingowi tyle samo odpadów, co pięć lat temu.

Badanie wykazało, że dwa główne czynniki, które zwiększają świadomość konsumentów na temat problemów związanych z opakowaniami w Europie, to:

  • wiadomości w mediach (wspomniane przez 30% ankietowanych),
  • eliminowanie plastikowych toreb ze sklepów (26% badanych).

W Polsce to właśnie eliminowanie plastikowych toreb jest czynnikiem, który w największym stopniu wpłynął na wzrost świadomości konsumentów. Wskazało go 32% respondentów.

W sumie 67% ankietowanych Polaków oceniło, że ochrona środowiska znacząco wpływa na ich zachowania konsumpcyjne lub jest ich bardzo ważnym czynnikiem. Jest to najwyższy wynik w całej Europie. 61% Belgów, 56% Niemców i 51% Brytyjczyków wyraziło podobne zdanie.

Polacy, inaczej niż respondenci w pozostałych krajach, wskazują, że największa odpowiedzialność za korzystanie z opakowań nadających się do recyklingu spoczywa na ich producentach. W innych krajach tą odpowiedzialnością obarczani są wytwórcy dóbr konsumpcyjnych.

O badaniu
Wyniki uzyskano w ramach badań przeprowadzonych przez L’ObSoCo w panelu Respondi w lipcu 2019 r. w imieniu DS Smith. Przebadano osoby w wieku 18–70 lat: 1000 w Niemczech, 999 w Wielkiej Brytanii, 996 w Polsce i 400 w Belgii.

Mniej plastiku w opakowaniu – zgadzamy się na wyższą cenę produktu

Mniej plastiku w opakowaniu – zgadzamy się na wyższą cenę produktu

6 listopada 2019