Ekologiczni czy ekonomiczni – jacy są obecnie polscy konsumenci? Wyniki Ekobarometru
  • 0
  • 2
4.11.2022

Ekologiczni czy ekonomiczni – jacy są obecnie polscy konsumenci? Wyniki Ekobarometru

Z czwartej fali Ekobarometru przeprowadzonego przez agencję badawczą SW Research wynika, że czterech na dziesięciu Polaków zamierza ograniczyć zakupy odzieżowe. Zbliżony odsetek badanych deklaruje jednak, że będzie częściej polować na promocje.

Polacy coraz częściej decydują się na zmiany w swoich zwyczajach zakupowych. Ich postanowienia dotyczą najczęściej:

  • zakupu mniejszej ilości nowych ubrań (41%);
  • dokonywania zakupów w bardziej przemyślany sposób (34%);
  • przygotowywania posiłków w taki sposób, aby zużywać mniej energii (26%);
  • robienia przeglądu zapasów (25%);
  • odłożenia zakupu nowych sprzętów RTV/AGD na później (22%).

W sklepach pojawiają się już promocje związane z Black Friday, Black Week, a nawet Black Month. Wyniki pokazują, że współistnieją dwie przeciwstawne tendencje.

  • Z jednej strony Polacy starają się odchodzić od postaw kojarzonych z konsumpcjonizmem. Robią to, ograniczając zakup nowego sprzętu czy ubrań. Podejście to jest szczególnie widoczne wśród kobiet (47%), które częściej niż mężczyźni (33%) planują rezygnację z zakupów odzieżowych. Także wśród osób najstarszych (54%). Im starsi badani, tym mniejsza skłonność do nabywania nowych ubrań.
  • Z drugiej strony ponad 40% Polaków zamierza częściej polować na promocje, obniżki i oferty specjalne. Postawę tę wykazują przede wszystkim te grupy badanych, które deklarują ograniczenie zakupów. Ponownie są to kobiety (47%) i osoby najstarsze (47%). Skłonność do rezygnacji z zakupu nowych rzeczy przy jednoczesnym poszukiwaniu produktów w niższych cenach może mieć swoje podstawy w obecnej sytuacji ekonomicznej i potrzebie zadbania o domowy budżet.

Wszystkie planowane przez Polaków zmiany zachowań mają przede wszystkim podłoże ekonomiczne oraz ekologiczne lub wyłącznie ekonomiczne

Czynnik finansowy odgrywa kluczową rolę w przypadku decyzji zakupowych związanych z większymi wydatkami. Mowa o odkładaniu na później zakupu nowego sprzętu RTV/AGD czy rezygnacji z dłuższych wakacji/podróżowania. Jedyną deklarowaną zmianą w zachowaniu z mocniejszym akcentem ekologicznym jest częstszy wybór połączeń naziemnych niż lotniczych.

Polacy przypuszczają, że motywacje ekonomiczne są powszechne i nie dotyczą tylko ich indywidualnych wyborów. Wskazują, że za proekologiczną postawą ich pracodawców stoją przede wszystkim oszczędności (46%). Oznacza to, że w obecnej sytuacji gospodarczej ekologia ustępuje ekonomii. Jeżeli chcemy wyrobić w społeczeństwie nawyki proekologiczne, to głównie przez argumenty ekonomiczne (np. oszczędzanie).

Kształtowanie w społeczeństwie aktywnego podejścia do ekologii nadal powinno wiązać się z aspektami ekonomicznymi, które stanowią istotną część codziennego życia Polaków. Należy pamiętać, że w obecnych czasach sam aspekt ekologiczny nie jest wystarczający. Jeśli już zatem używamy komunikatów ekologicznych, pamiętajmy również o wskazaniu opłacalności tych zachowań. Taka komunikacja powinna zawierać elementy pragmatyczne, pozwalające efektywnie dotrzeć do grupy odbiorców, którym bliskie są idee prośrodowiskowe – komentuje Adrian Wróblewski, dyrektor ds. badań w SW Research.

Pełne wyniki najnowszego Ekobaromentru agencja SW Research zaprezentuje w połowie listopada.

Nota metodologiczna:

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski. Próba badawcza została dobrana w sposób warstwowo-losowy, tak aby zapewnić zróżnicowanie respondentów pod względem podstawowych cech demograficznych (płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie). Łącznie zebrano 1583 wywiady. Badanie zostało zrealizowane między 13 a 19 października 2022 r. przez agencję SW Research. Metoda: wywiady online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel.

Projekt Ekobarometr to cykl badań poświęcony analizie aktualnych postaw i nastrojów polskich konsumentów wobec szeroko pojętej ekologii obecnej w różnych sferach codziennego życia. Jedną z nich jest wymiar społeczny, ukazujący m.in. jak Polacy podchodzą do ekologii jako takiej i jak różnią się między sobą ich postawy wobec środowiska. Drugą sferą jest obszar komunikacji marketingowej. Ten ukazuje m.in. jak konsumenci odbierają reklamy wykorzystujące motywy ekologiczne.

  • 2
Ekologiczni czy ekonomiczni – jacy są obecnie polscy konsumenci? Wyniki Ekobarometru

Ekologiczni czy ekonomiczni – jacy są obecnie polscy konsumenci? Wyniki IV fali Ekobarometru

Ekologiczni czy ekonomiczni – jacy są obecnie polscy konsumenci? Wyniki Ekobarometru

 

4 listopada 2022