Edelman Trust Barometer 2021: spadek zaufania do źródeł informacji i rosnąca rola biznesu
  • 0
  • 1
14.01.2021

Edelman Trust Barometer 2021: spadek zaufania do źródeł informacji i rosnąca rola biznesu

57% badanych uważa, że rząd świadomie wprowadza ludzi w błąd, udzielając fałszywych informacji. 59% ma takie zdanie na temat przedstawicieli mediów – pokazuje Edelman Trust Barometer 2021. Najbardziej zaufaną instytucją jest biznes (uważa tak 61% respondentów), a najmniej – media (51%).

Według najnowszych wyników badania Edelman Trust Barometer ogólny wskaźnik zaufania Trust Index wzrósł w porównaniu do ubiegłego roku o 2 p.p. i globalnie wynosi 56 punktów. Mimo poprawy widoczny jest zatem ciągły brak ogólnego zaufania do głównych instytucji publicznych: rządu, biznesu, organizacji pozarządowych i mediów.

Zgodnie z założeniami badawczymi o zaufaniu świadczy uzyskanie wyniku na poziomie minimum 60%. Oznacza to, że jedyną instytucją cieszącą się zaufaniem jest obecnie biznes, który w najnowszym badaniu zanotował wzrost o 2 p.p., osiągając wynik 61%. Nieznaczny spadek zaufania dotyczy organizacji pozarządowych, które straciły 1 p.p. i z 57% zajmują drugie miejsce na liście instytucji najbardziej godnych zaufania. Jeszcze mniej ufamy rządowi (wzrost o 3 p.p. do 53%), a najmniej mediom (wzrost o 2 p.p. do 51%). Najbardziej godny zaufania według ankietowanych jest ich własny pracodawca – zdanie takie wyraziło 76% badanych.

Największy spadek zaufania (o 10 punktów) został odnotowany w Chinach, gdzie wynosi on obecnie 72. W 11 krajach (na 27 badanych) poziom zaufania wynosi 50% lub mniej. Podobnie do zeszłego roku najmniej ufni pozostają Rosjanie (31 punktów – wzrost o 1), Japończycy (40 – spadek o 2 punkty) i Brytyjczycy (45 punktów – wzrost o 3).

Brak zaufania wśród ankietowanych wynika m.in. z obaw związanych z przyszłością. Badanie wykazało, że 84% ankietowanych martwi się o utrzymanie pracy, a 53% obawia się jej utraty. Drugim ważnym problemem są kwestie związane ze zmianami klimatu. 72% badanych wykazuje troskę w tym zakresie, a 40% mówi o lęku związanym z ich następstwami. Lista największych i najpopularniejszych obaw występujących w społeczeństwie została w tym roku uzupełniona o pandemię Covid-19. Edelman Trust Barometer wykazał, że ponad jedna trzecia badanych (35%) boi się, że zarazi się Covid-19, a 65% martwi się taką możliwością.

Brak zaufania do źródeł informacji
Najnowsze badanie Edelman Trust Barometer wyraźnie pokazuje dezorientację w kwestii źródeł wiarygodnych informacji. Większość badanych jest przekonana, że wszystkie potencjalne źródła informacji wprowadzają odbiorców w błąd, świadomie rozpowszechniając nieprawdę. 59% osób uważa, że do takich praktyk uciekają się dziennikarze, 57% – że robi tak rząd.

W efekcie zaufanie do wszystkich źródeł informacji uzyskało w najnowszym badaniu najniższe wyniki w historii. Media społecznościowe i media własne uważane są za najmniej godne zaufania (ufa im odpowiednio 35 i 41% respondentów). Niewiele lepszym wynikiem mogą pochwalić się media tradycyjne, które odnotowały największy spadek pod względem zaufania (o 8 punktów), uzyskując wynik 53%.

Zaufanie straciły również osoby, które do tej pory uważane były za wiarygodne źródło informacji. Eksperci akademiccy i firmowi pozostają co prawda najbardziej godnymi zaufania źródłami informacji (po 59%), jednak grupy te zanotowały duże spadki (odpowiednio o 8 i 10 p.p.), prowadzące do najniższego poziomu zaufania w historii. Najwięcej zaufania jako źródła informacji (14 p.p.) stracili zwykli pracownicy, którzy cieszą się obecnie jedynie 40-procentowym zaufaniem, a także „osoby takie jak my” (spadek o 7 punktów do 53%).

Jednocześnie jednak jedna czwarta respondentów dba o to, by weryfikować pozyskiwane informacje i nie rozpowszechniać tych niesprawdzonych.

W czasie pandemii zwracamy się ku biznesowi
Ostatnie miesiące były korzystne pod względem zaufania dla biznesu. Zyskał on dzięki podjęciu szybkich prac nad szczepionką przeciw Covid-19 i znalezieniu nowych sposobów funkcjonowania w warunkach lockdownu. W efekcie biznes jest obecnie jedyną instytucją cieszącą się zaufaniem (wynik 61%). Ponadto jest to także jedyna instytucja, która jest uważana za zarówno etyczną, jak i kompetentną.

Zmiana ta jest godna odnotowania, jako że w zeszłym roku żadna z ocenianych instytucji nie była postrzegana w ten sposób. Ponadto biznes może poszczycić się 48-punktową przewagą na skali kompetencji nad rządem. Zbliża się też do organizacji pozarządowych pod względem etyki.

Pracodawca najbardziej wiarygodnym źródłem informacji
Przeprowadzone badanie ukazuje, że aby zyskać zaufanie, biznes musi zapewnić wiarygodne informacje wysokiej jakości. 53% respondentów uważa, że to właśnie korporacje powinny zapełnić lukę informacyjną pod nieobecność mediów. 61% badanych postrzega swojego pracodawcę jako najbardziej wiarygodne źródło informacji. Na drugim miejscu znajduje się rząd (58%), dalej media tradycyjne (57%) i media społecznościowe (39%).

Pojawiły się także nowe wymagania wobec zarządzających firmami. 86% badanych uważa, że CEO powinni wypowiadać się w ważnych społecznie kwestiach, takich jak pandemia czy automatyzacja pracy. 68% respondentów jest przekonanych, że CEO powinni wkroczyć do akcji i rozwiązać problemy społeczne w sytuacji, gdy rząd nie wywiązuje się z tego zadania.

Pandemia Covid-19 w centrum uwagi
Zgodnie z oczekiwaniami wyniki Edelman Trust Barometer pokazały wpływ pandemii na wszystkie aspekty życia. W jej efekcie poprawa systemu opieki zdrowotnej postrzegana jest jako największy problem, z którym należy się zmierzyć. Ponadto priorytetem respondentów są obecnie ich rodziny. Od pracodawców wymagamy zaś przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

Pandemia pokazała przy tym, jak ważna w walce z globalnym wyzwaniem jest znajomość mediów i umiejętność korzystania z nich przez społeczeństwa. Badanie wykazało, że 70% osób weryfikujących informacje i nierozpowszechniających niesprawdzonych danych zamierza zaszczepić się w ciągu roku od momentu pojawienia się szczepionki. Odsetek respondentów deklarujących taką gotowość wśród osób, które nie weryfikują otrzymanych informacji i są bardziej skłonne do przekazywania ich dalej bez sprawdzenia wiarygodności, wynosi 59%.

Pełna wersja raportu z tegorocznego badania w języku angielskim dostępna jest pod adresem www.edelman.com.

O badaniu
Edelman Trust Barometer to międzynarodowe badanie zaufania i wiarygodności, realizowane od 21 lat przez firmę Edelman. Tegoroczny sondaż został przeprowadzony na grupie ponad 33 tys. respondentów w 27 krajach w okresie od 19 października do 18 listopada 2020 r.

  • 1
Edelman Trust Barometer 2021

Wyniki badania Edelman Trust Barometer 2021

14 stycznia 2021

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
14.01.2021

Zmowa na rynku fitness – UOKiK nałożył ponad 32 mln zł kary

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył kary w łącznej wysokości ponad 32 mln zł na największe sieci fitness, w tym spółkę Benefit Systems, operatora kart MultiSport, za porozumienie ograniczające konkurencję – podział rynku. Ukarano również sześciu menedżerów bezpośrednio zaangażowanych w porozumienie sankcjami w wysokości prawie 800 tys. zł. W efekcie działań przedsiębiorców ograniczono możliwość wyboru sieci, z usług której konsumenci mogli skorzystać.

13 stycznia 2021