„Eat. Drink. Trust” – globalny raport trendów Edelmana dla branży spożywczej
 • 0
 • 1
17.06.2020

„Eat. Drink. Trust” – globalny raport trendów Edelmana dla branży spożywczej

W kontekście budowy zaufania priorytetem dla branży spożywczej powinny być kwestie związane z dostępem do żywności i przeciwdziałanie jej marnowaniu – wynika z badania firmy Edelman. Respondenci w coraz większym stopniu oczekują, że branża spożywcza będzie wychodzić naprzeciw potrzebom społeczeństwa, szczególnie w kontekście problemów o charakterze globalnym. Uczciwość oraz rzetelność to dwa obszary, na których – zdaniem konsumentów – powinna skupić się branża spożywcza.

Kluczowe wnioski z raportu dla całej branży spożywczej
Priorytetem dla branży spożywczej powinny być kwestie związane z zapobieganiem marnowaniu żywności oraz dostępem do niej. Zdrowie publiczne oraz prawidłowe żywienie znalazły się na trzecim miejscu pod względem ważności dla konsumentów.

Wychodzenie naprzeciw potrzebom społeczeństwa jest coraz bardziej oczekiwane, szczególnie w kontekście problemów o charakterze globalnym. 42 proc. respondentów uważa, że producenci żywności i napojów powinni w pierwszej kolejności skoncentrować się na wsparciu i przysłużeniu się społeczeństwu. 24 proc. uważa, że ważniejsze jest zaspokojenie potrzeb klientów.

Według respondentów firmy spożywcze nie potrafią sprostać temu wyzwaniu. Jedna na 4 osoby uważa, że firmy spożywcze w sposób wystarczający angażują się w problemy o charakterze społecznym czy politycznym. Jedna na 5 osób zgadza się ze stwierdzeniem, że producenci żywności i napojów stawiają na pierwszym miejscu ludzi, a nie zysk.

Chociaż odsetek osób mających zaufanie do branży spożywczej (45 proc.) ponad dwukrotnie przewyższa odsetek osób (18 proc.) deklarujących brak zaufania (stosunek neutralny wyraża 34 proc.), konsumenci wskazują, że branża musi się skupić przede wszystkim na rzetelności oraz uczciwości.

1 osoba na 5 uważa, że firmy spożywcze powinny utrzymać obecne strategie funkcjonowania. Większość oczekuje wprowadzenia innowacji do sposobów produkcji oraz dystrybucji. Konsumenci z różnych pokoleń wykazują odmienne podejście do branży.

Charakterystyczne cechy i postawa

 • Przedstawiciele pokolenia Z lubią eksperymenty, a ich oczekiwania nastawione są na efekty. Wykazują więcej zaufania do produktów pochodzenia roślinnego niż przedstawiciele innych pokoleń. Cenią producentów żywności ze względu na ich zaangażowanie w problemy natury społecznej i politycznej.
 • Milenialsi są najbardziej zaangażowani w działalność marek spożywczych. Wybierają jedzenie pochodzenia roślinnego ze względu na zasady zrównoważonego rozwoju.
 • Przedstawiciele pokolenia X w większości nie czują więzi z branżą spożywczą.
 • Przedstawiciele generacji baby boomers czują się komfortowo z tym, co tradycyjne, dlatego wybierają marki, które oferują właśnie tego typu wartości.

Niezależnie od wieku istnieją znaczne podziały wśród grup odbiorców branży spożywczej:

 • Rodzice wybierają marki, które wspierają i stają się częścią rodziny. Wysokim kredytem zaufania cieszą się wśród nich marki, które edukują i nie są obojętne na problemy społeczne.
 • Single w jednoosobowych gospodarstwach domowych są niezaangażowani. Ich poziom zaufania do branży spożywczej jest o 22 proc. niższy od przeciętnego.
 • 33 proc. respondentów z niskimi dochodami zgadza się ze stwierdzeniem, że „jedzenie typu fast food jest w przystępnej cenie”, podczas gdy tak samo uważa 54 proc. badanych o wyższych zarobkach.
 • 39 proc. respondentów z niskimi dochodami zgadza się ze stwierdzeniem, że „producenci żywności oferują produkty dla wszystkich konsumentów”, podczas gdy w grupie osób z wyższymi zarobkami zgadza się z nim 51 proc.

W specjalnym wiosennym wydaniu „Edelman Trust Barometer” branża spożywcza jest obok opieki zdrowotnej wskazywana jako najbardziej zaufany sektor przemysłu (76 proc.). Zyskała aż 9 p.p. w odniesieniu do poprzedniego zestawienia ze stycznia, czyli jeszcze sprzed pandemii. To pokazuje, że w obliczu kryzysu ludzie potrzebują mieć oparcie w instytucjach, które zapewniają im podstawowe potrzeby, jak zdrowie, bezpieczeństwo czy żywność. 

Konsumenci wyraźnie jednak zaznaczają, że oczekują od branży czegoś więcej niż dostarczania im produktów dobrej jakości. Chcą, by firmy działały na rzecz rozwiązywania problemów globalnych, takich jak marnowanie żywności. Przed branżą jeszcze wiele do zrobienia. Z raportu Edelmana wynika bowiem, że póki co firmy spożywcze nie spełniają tych oczekiwań, a ich zaangażowanie w kwestie społeczne nadal jest niewystarczające – mówi Tomasz Jaros, senior project manager w firmie Lighthouse, która jest wyłącznym przedstawicielem sieci Edelman w Polsce.

Raport „Eat. Drink. Trust” w języku angielskim jest dostępny na stronie www.edelman.com.

O badaniu
„Eat. Drink. Trust” to specjalny raport trendów dla branży spożywczej, przygotowany przez agencję Edelman. Raport powstał na podstawie ankiet przeprowadzonych w marcu 2020 r. wśród ponad 13 tys. respondentów w 13 krajach (w tym m.in. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Chinach). Podstawę stanowiła także analiza mediów tradycyjnych i społecznościowych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Przedmiotem analizy były zachowania zakupowe konsumentów i wykazywany poziom zaufania do różnych sektorów branży.

 • 1
„Eat. Drink. Trust”

Raport „Eat. Drink. Trust”

17 czerwca 2020

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
17.06.2020

Polacy boją się o dochody i ograniczają wydatki – pokazuje badanie ARC Rynek i Opinia

75% Polaków przyznaje, że ograniczyło ostatnio wydatki na zakupy pozaspożywcze. Główną przyczyną jest obawa o dochody. Zdecydowanie rzadziej chodzimy do galerii handlowych. Jeżeli już, to w konkretnym celu i spędzamy tam mniej czasu. 81% z nas rezygnuje z wyjść do restauracji. Jednocześnie 47% częściej niż dotychczas wybiera zakupy online – wynika z sondażu ARC Rynek i Opinia.

16 czerwca 2020