E-commerce oczami pracowników branży w badaniu Semcore
 • 0
 • 1
3.09.2021

E-commerce oczami pracowników branży w badaniu Semcore

Czy zmiany w e-commerce są duże? Jak to wygląda z perspektywy pojedynczej osoby, pracownika branży e-commerce? Na te pytania odpowiada Semcore w raporcie „E-commerce: oczami pracowników branży”. Przebadane zostały kwestie związane z HR, narzędziami e-commerce oraz z samym biznesem.

W czasie pandemicznym w kanał internetowy zaczęło inwestować wiele firm, u których pełnił on wcześniej poboczną rolę. Te przedsiębiorstwa próbowały w jak najszybszym czasie zyskać widoczność w sieci oraz zwiększyć sprzedaż.

Większość ankietowanych wskazała na zdecydowany wzrost znaczenia kanału e-commerce w ich organizacjach. Przedsiębiorstwa, które od dłuższego czasu dbały w odpowiedni sposób o kanał online i inwestowały w niego, zyskały najbardziej. Wypracowywanie skutecznych oraz efektywnych narzędzi e-marketingu, jak i usprawniania w samym kanale sprzedaży online przyniosło wyższy profit, niż pierwotnie zakładano.

Firmy, które wcześniej ignorowały go w procesie sprzedaży, wkroczyły do świata online z dużym budżetem i wysokimi oczekiwaniami. Często działo się to jednak bez przygotowania, zaplecza kadrowego, doświadczenia oraz know-how.

Mimo zrozumienia znaczenia e-commerce przez osoby decyzyjne wiedza związana z jego funkcjonowaniem była na zaskakująco niskim poziomie. Pracodawcy oczekiwali szybkich efektów oraz ekspresowego rozwoju kanału online. Nie zdawali sobie sprawy z tego, że nie ma możliwości wkroczenia do e-commerce i stania się liderem sprzedaży w krótkim czasie. Zyskały firmy, które rozwijały się online już dłuższy czas.

Niektórzy decydenci powątpiewali w umiejętności i możliwości własnych pracowników. Przez to niejednokrotnie brakowało pełnego wsparcia i wiary w powodzenie przedsięwzięcia, a także akceptacji pomysłów, które mogłyby rozwijać kanał e-commerce.

65,2% badanych oceniło kryzys jako szansę dla ich organizacji, a tylko 17,4% ankietowanych postrzega go jako zagrożenie.

 • 1

74% badanych twierdzi, że najbardziej na znaczeniu zyskał UX sklepu, 59% wskazało również na istotność samego SEO. Duża część respondentów wskazuje na rozszerzanie stosowanych narzędzi, np. przesunięcia budżetowe z SEO na SEM. Chętnie eksperymentowano z nowymi nośnikami, sięgano po zaawansowane analizy i łączenie danych pochodzących z różnych źródeł.

 • 1

Natomiast decyzje o rezygnacji z poszczególnych narzędzi wynikały z ich specyficznych ograniczeń. Część firm podejmowała decyzję o rezygnacji z pojedynczych działań:

 • Marketing automation – ze względu na brak zasobów ludzkich lub czasowych.
 • Redukcja części płatnych narzędzi na rzecz tańszych bądź darmowych rozwiązań – optymalizacja budżetowa, co jest zrozumiałe w czasach kryzysu.
 • Najczęściej rezygnowano z tradycyjnych form marketingowych, czyli reklamy prasowej, reklamy telewizyjnej na rzecz intensyfikacji działań online.

Dobry specjalista w e-commerce to osoba mająca obszerną wiedzę, znająca wiele narzędzi zarówno analitycznych, jak i stricte marketingowych. Najistotniejsze są jej kompetencje twarde. Obok SEO to również SEM i user experience, na które wskazuje 85% badanych. Są to obecnie absolutne podstawy, jakie powinien znać każdy, kto myśli poważnie o rozwoju swojej ścieżki zawodowej w kierunku marketingu e-commerce.

W dalszej kolejności badani zwrócili uwagę na wagę obszarów takich jak social media (80% wskazań) oraz marketing automation i media planning (po 74% zaznaczeń). Istotnie wzrosło zapotrzebowanie na kompetencje związane z nowoczesnymi technologicznie dziedzinami, jak data science (59% wskazań), machine learning i programowaniem, na które wskazuje 43% respondentów.

 • 1

 

54% ankietowanych uważa, że w 2020 r. doszło do zmiany polityki kadrowej w stosunku do pracowników związanych z e-commerce. Zmiany podyktowane były koniecznością szybkiego dopasowania się do nowej sytuacji. Znacznie zwiększyło się zapotrzebowanie na pracowników związanych z e-biznesem. W związku z tym uległy zmianie także inwestycje w samych pracowników (więcej szkoleń, wyższe płace).

Wiele firm do roku 2020 ograniczało budżet na zatrudnianie pracowników odpowiedzialnych za kanał e-commerce. Uważano bowiem, że jego rozwój będzie przebiegał wolniej, w sposób stopniowy. Gwałtowne przeniesienie sprzedaży do Internetu wykazało braki kadrowe i niejako wymusiło przyspieszone rekrutacje

Badanie zostało zrealizowane w okresie maj–lipiec 2021 metodą CAWI oraz uzupełnione o wywiady pogłębione i opinie ekspertów branży. Badaniem objęci zostali pracownicy na różnych szczeblach kariery z firm mieszczących się w Polsce, które reprezentują wiele modeli biznesowych.

Raport można pobrać po pozostawieniu danych ze strony semcore.pl/raport-e-commerce-perspektywa-pracownikow/

Marketing przy Kawie jest patronem medialnym raportu.

 • 1
E-commerce oczami pracowników branży w badaniu Semcore

E-commerce oczami pracowników branży – raport Semcore

3 września 2021

 • 0
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
3.09.2021

Jakie jest najpopularniejsze źródło informacji o ekologii i działaniach na rzecz środowiska? – raport Inquiry

W najnowszym raporcie Inquiry „Zrównoważony rozwój w handlu i zachowania konsumenckie” można znaleźć odpowiedź na to pytanie. Firma przeprowadziła badanie, które m.in. mówi, który z obecnych na polskim rynku gigantów FMCG jest najlepiej oceniany pod kątem sustainability, a także czego Polacy oczekują od producentów, a co gotowi są sami zrobić w tym zakresie.

2 września 2021