Dzień Matki 2022: więcej niż połowa kobiet w Polsce uważa, że nasz kraj nie jest dobrym miejscem do tego, by nią zostać. Wyniki badania
 • 0
 • 1
25.05.2022

Dzień Matki 2022: więcej niż połowa kobiet w Polsce uważa, że nasz kraj nie jest dobrym miejscem do tego, by nią zostać. Wyniki badania

Kobietolożka Katarzyna Pawlikowska wraz z agencją marketingową Garden of Words i firmą badawczą SW Research przeprowadziła przekrojowe badanie dotyczące postaw i wyborów Polek i Polaków w ostatnim roku. Między innymi zapytano kobiety w wieku 18–44 lata o to, dlaczego tak mało Polek decyduje się na posiadanie dzieci i założenie rodziny oraz co jest dla nich ważne oprócz macierzyństwa.

Czy Polska jest dobrym krajem do tego, żeby zakładać rodzinę/być matką/mieć dzieci? Na to pytanie 55% wszystkich badanych kobiet (52% matek) odpowiedziało „nie”. Jako główne czynniki takiego stanu rzeczy kobiety wskazują przede wszystkim:

 • brak faktycznego wsparcia systemowego dla rodziny i dostępu do niezbędnych usług,
 • ograniczanie podstawowych wolności obywatelskich w Polsce.

22% Polek, które uważają, że Polska nie jest dobrym krajem do macierzyństwa, jako przyczynę podaje też brak tolerancji w naszym kraju. Martwimy się o to, czy dziecko, dorastając, będzie mogło w pełni wyrazić siebie i czy zyska akceptację jako człowiek.

Dlaczego Polki coraz rzadziej decydują się, by mieć dzieci?

Wśród przyczyn kobiety wskazują na to, że:

 • Polek nie stać na dziecko, ponieważ za mało zarabiają (49% ogółu i 46% matek),
 • nie chcą rezygnować z pracy, bo boją się, że nie będą miały gdzie wrócić.

Uwagę zwraca fakt, że taką opinię wyraża niemal co druga mama (43% ogółu badanych i 44% matek biorących udział w badaniu). Dodatkowo wpływa na to obecna sytuacja, czyli wysoka inflacja, wzrost stopy procentowej i kosztów kredytu, a przy tym brak odpowiedniego wsparcia dla rodzin.

Wysoko również pojawia się argument (42% kobiet), że kobiety nie mają dostępu do legalnej aborcji w przypadku wykrycia ciężkich wad płodu. Polki często boją się, że ich dziecko będzie niepełnosprawne (blisko 40% badanych kobiet). Tymczasem w naszym kraju niestety nie ma skutecznych rozwiązań wspierających rodziny dzieci z niepełnosprawnościami.

Z czego to wynika? Przede wszystkim z dominującego światopoglądu i przymusowej zależności państwa od Kościoła, chociaż zaledwie 7% Polek uważa Kościół za autorytet. Tymczasem 81% (w 2018 r. było to 77%) uważa, że państwo powinno być niezależne od jakiegokolwiek kościoła wyznaniowego.

Co oprócz bycia matką jest ważne dla Polek?

Na to pytanie 62% kobiet odpowiedziało, że utrzymanie niezależności finansowej oraz rozwój zawodowy i dostęp do dobrej pracy (62%). Te dwa aspekty życia są wskazywane niezależnie od tego, czy kobieta ma dzieci, czy nie (61% matki, 65% nie matki).  Trzecią wartością w kolejności wskazań są zainteresowania i rozwój osobisty (55%).

Podczas badania zapytano również Polki o to, czym rząd powinien się zająć w pierwszej kolejności. Wyłoniono 7 najważniejszych dla nich obszarów:

 1. Zdrowie (system publicznej ochrony zdrowia) – 48%
 2. Ograniczenie inflacji – 34%
 3. Gospodarka (więcej miejsc pracy, wyższe zarobki itd.) – 28%
 4. Przywrócenie praworządności, państwa prawa – 28%
 5. Zatrzymanie wzrostu podatków – 25%
 6. Ochrona środowiska, ekologia – 17%
 7. Edukacja (szkoły, przedszkola itd.) – 17%

O badaniu
Badanie było skierowane do reprezentatywnej próby dorosłych mieszkańców Polski w wieku 18–74 lata. Próba badawcza została dobrana w sposób warstwowo-losowy, tak aby zapewnić zróżnicowanie respondentów pod względem podstawowych cech demograficznych (płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie). Łącznie zebrano 1009 wywiadów (CAWI N=909, CAPI N=100). Przekłada się to na maksymalny błąd oszacowania dla odsetków w całej próbie na poziomie 3,2 punktu procentowego.

Badanie było realizowane od 17 do 23 lutego 2022 r. przez agencję SW Research metodą mixed mode. Zastosowano zarówno wywiady online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel (osoby w wieku 18–74 lata), jak i wywiady bezpośrednie (CAPI) (osoby w wieku 65–74 lata).

 • 1
Dzień Matki 2022

Dzień Matki 2022

 

25 maja 2022

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
25.05.2022

Raport odpowiedzialnego biznesu FOB z rekordową liczbą firm

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. W 20. edycji zaprezentowano 1677 działań podjętych przez 283 firmy. Analiza zgłoszonych inicjatyw pokazuje m.in. rosnące oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności biznesu za wpływ na otoczenie. Premiera publikacji odbyła się 25 maja podczas 9. Targów CSR.