Dziedzictwo hanzeatyckie Torunia promowane przez artystów z Galerii Rusz
  • 0
  • 5
4.05.2022

Dziedzictwo hanzeatyckie Torunia promowane przez artystów z Galerii Rusz

W maju artyści z Galerii Rusz swoimi pracami zaanonsują początek przygotowań Torunia do Zjazdu Miast Nowej Hanzy, który odbędzie się w 2023 r. Na billboardach i autobusie MZK w Toruniu będzie można oglądać prace inspirowane dziedzictwem hanzeatyckim miasta.

Toruń należy do międzynarodowej sieci współpracy Miast Nowej Hanzy. W maju 2022 r. w niemieckim mieście Neuss polskiemu miastu zostanie przekazana flaga przechodnia Związku Miast Hanzeatyckich. To symboliczna pałeczka, która zapoczątkuje oficjalne przygotowania do 43. Zjazdu Miast Nowej Hanzy. Odbędzie się on w 2023 r. w Toruniu.

Na współpracy, handlu, wymianie zbudował świetność dawny Toruń

Miasto należało bowiem do grupy miast, które uczestniczyły w tworzeniu Hanzy już w XIII w. Po raz pierwszy w działania organizacyjno-polityczne Toruń był włączony w 1280 r. Torunianie uczestniczyli w związku bardzo aktywnie. Zasiadali w jego władzach, brali udział w poselstwach i działaniach dyplomatycznych. Przynależność do stowarzyszenia i współpraca Torunia z miastami hanzeatyckimi w dużym stopniu wpłynęły na jego rozwój kulturowy. Ukształtowały jego dziedzictwo, które możemy podziwiać do dziś.

Jak podkreślają inicjatorzy akcji, w obecnych czasach współpraca i przynależność do międzynarodowych organizacji również gwarantują rozwój i bezpieczeństwo, np. współpraca w ramach UE daje Polsce wsparcie i pokój. Ma to dużą wartość, w przeciwieństwie do tego, co proponują dyktatorzy. Ci niszczą współpracę ponadnarodową, stawiając na egoizm i narodową megalomanię. Jak uczy historia Torunia, kluczem jest porozumienie i współpraca ponadnarodowa i ponadkulturowa, które są gwarantem pomyślności, dobrobytu i rozwoju.

Artyści z Galerii Rusz w swoich pracach nawiązują do historycznego dziedzictwa hanzeatyckiego, jak również odnoszą się do współczesności. Przypominają mieszkańcom Torunia, że my, współcześni, jesteśmy częścią historii i to dzięki wspólnemu wysiłkowi naszych przodków jesteśmy tu i teraz. Warto o tym pamiętać i to doceniać. Warto też sięgnąć do tego na nowo i się tym zainspirować, by dalej nieść pałeczkę przejętą od poprzedników, by inicjować i promować współpracę. Bo to dzięki niej miasto ma szansę na dalszy rozwój i lepszą przyszłość.

Prace artystów z Galerii Rusz będą eksponowane od 1 do 31 maja na dwóch billboardach zlokalizowanych przy Szosie Chełmińskiej i Wałach gen. Sikorskiego oraz na autobusie komunikacji miejskiej. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Gminy Miasta Torunia.

  • 5
Galeria Rusz promuje dziedzictwo hanzeatyckie Torunia

Galeria Rusz promuje dziedzictwo hanzeatyckie Torunia

Galeria Rusz promuje dziedzictwo hanzeatyckie Torunia
Galeria Rusz promuje dziedzictwo hanzeatyckie Torunia
Galeria Rusz promuje dziedzictwo hanzeatyckie Torunia
Galeria Rusz promuje dziedzictwo hanzeatyckie Torunia

4 maja 2022

29 kwietnia 2022