Dwucyfrowy wzrost reklamy cyfrowej na europejskich rynkach. Badanie AdEx Benchmark IAB Europe
  • 0
  • 1
29.06.2022

Dwucyfrowy wzrost reklamy cyfrowej na europejskich rynkach. Badanie AdEx Benchmark IAB Europe

IAB Europe opublikowało pełny raport AdEx Benchmark za rok 2021. Wyniki analizy potwierdzają, że wszystkie 28 badanych rynków odnotowało dwucyfrowy wzrost. Osiągnęły całkowitą wartość na poziomie 92 mld euro.

Ostatnie dwa lata były dla wielu firm wyzwaniem. Dlatego cieszę się, że możemy poinformować o tak pozytywnym wzroście naszej branży. Jest to świadectwo jakości produktów i usług, które pomagają rozwijać branżę reklamy cyfrowej nawet w najbardziej wyjątkowych i trudnych okolicznościach – mówi Townsend Feehan, CEO, IAB Europe.

Wszystkie 28 rynków objętych badaniem odnotowało dwucyfrowy wzrost. Siedem z nich osiągnęło wzrost powyżej średniej stopy wynoszącej 30,5%. Były to kraje z Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej. Oznacza to, że w 2021 r. rynek reklamy cyfrowej wzbogaci się o 21,5 mld euro.

A co z wydatkami na reklamę cyfrową na osobę? Niektóre kluczowe rynki nadal pozostają w tyle za średnią europejską wynoszącą 115 euro. Na przykład Hiszpania (92 euro) i Polska (38 euro).

Wideo było głównym motorem wzrostu zarówno w wydatkach na media społecznościowe, jak i poza nimi. Jego udział wzrósł o 46,2% i stanowi obecnie 41% wszystkich wydatków na reklamę display. Na trzech rynkach – w Ukrainie, Wielkiej Brytanii i we Włoszech – udział wideo przekracza obecnie połowę wszystkich wydatków na reklamę display.

Digital audio odnotowało największy wzrost procentowy. W 2021 r. cyfrowy format audio wzrósł o 50,7%, czyli więcej niż wszystkie inne formaty. Rynek audio nadal szybko się rozwija. Wychodzi z niskiej bazy, osiągając w 2021 r. wartość 700 mln euro, czyli 3% wydatków na reklamę display.

Programmatic, z wyłączeniem mediów społecznościowych, stanowi ponad połowę wydatków na reklamę display (57%). Jest to spowodowane przejściem na rynki prywatne i przyjęciem na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Cały raport w języku angielskim dostępny jest na stronie www.iabeurope.eu.

  • 1
Dwucyfrowy wzrost reklamy cyfrowej na europejskich rynkach odnotowany w AdEx Benchmark IAB Europe

Dwucyfrowy wzrost reklamy cyfrowej na europejskich rynkach odnotowany w AdEx Benchmark IAB Europe

 

28 czerwca 2022