„Dobro nie zna granic!” – można zgłaszać firmy w konkursie Dobroczyńca Roku
 • 0
 • 1
20.01.2023

„Dobro nie zna granic!” – można zgłaszać firmy w konkursie Dobroczyńca Roku

Do 10 lutego można zgłaszać firmy do 26. edycji konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Szansę na nagrodę mają przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmy zaangażowane m.in. w pomoc uchodźcom i Ukrainie, wspierające działania na rzecz lokalnych społeczności, zdrowia, różnorodności, ochrony środowiska oraz angażujące pracowników w wolontariat. Hasło tegorocznej edycji to „Dobro nie zna granic!”.

Celem konkursu o tytuł Dobroczyńca Roku 2023 jest:

 • promocja społecznego zaangażowania i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców, w szczególności na poziomie lokalnym,
 • popularyzacja i wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy firm z organizacjami pozarządowymi
 • promocja współpracy firm i organizacji pozarządowych na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, określonych przez ONZ.

To też najstarsze i najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla firm, przedsiębiorców i fundacji firm. Ponadto doskonała okazja do publicznego podziękowania darczyńcom za udzielone wsparcie.

Firmy mogą być zgłaszane wyłącznie przez organizacje pozarządowe w kategoriach:

 • Kultura i edukacja
 • Lokalne partnerstwa
 • Ochrona środowiska i klimatu
 • Pomoc społeczna i charytatywna
 • Otwartość na różnorodność
 • Zdrowy tryb życia
 • Pomoc uchodźcom i Ukrainie

Z kolei w kategorii Wolontariat pracowniczy firmy i fundacje mogą zgłaszać się same.

W tym roku kapituła nagrodzi również firmę w kategorii specjalnej „Dobra współpraca biznesu i organizacji pozarządowych”, inspirowanej „Kartą zasad dobrej współpracy biznesu i organizacji pozarządowych”. Nagrodę otrzyma przedsiębiorstwo, które w najwyższym stopniu realizuje zasady w niej opublikowane.

Kategoria ta ma zebrać wzorcowe przykłady partnerstwa i pokazać dobre praktyki w tym zakresie. W tej kategorii firmy mogą być zgłaszane jedynie przez organizacje pozarządowe.

Udział w konkursie jest bezpłatny

Wnioski konkursowe oraz regulamin można pobrać na stronie: dobroczyncaroku.pl. Aby nominować firmę do tytułu „Dobroczyńcy Roku”, należy wypełnić odpowiedni dla danej kategorii formularz zgłoszeniowy na stronie generatorspoleczny.pl/dobroczynca-roku (zakładając wcześniej indywidualne konto) do 10 lutego do godz.13:00.

Każdy wniosek zostanie oceniony przez ekspertów i ekspertki, a spośród najwyżej ocenionych kapituła konkursu wyłoni laureatów. W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele i przedstawicielki najważniejszych organizacji i instytucji związanych z rozwojem społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce:

 • Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
 • UN Global Compact Polska,
 • Forum Darczyńców,
 • Business Centre Club,
 • Pracodawców RP,
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
 • Konfederacji Lewiatan.

Statuetki zostaną wręczone podczas uroczystej gali 31 maja 2023.

Organizatorem konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem konkursu – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu procedur czuwa firma E&Y.

Marketing przy Kawie jest patronem medialnym konkursu.

 • 1
Ruszył konkurs „Dobroczyńca Roku”

Ruszył konkurs „Dobroczyńca Roku”

19 stycznia 2023