Devil Energy znów przegrał w sądzie. Stowarzyszenie Twoja Sprawa chce złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki
  • 0
  • 5
12.02.2019

Devil Energy znów przegrał w sądzie. Stowarzyszenie Twoja Sprawa chce złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

Firma Waterius, którą sąd w 2018 r. zobowiązał do przeprosin i zapłaty 60 tys. zł za opublikowanie niezgodnej z dobrymi obyczajami reklamy napoju Devil Energy, przegrała kolejną sprawę sądową ze Stowarzyszeniem Twoja Sprawa. W efekcie ma zapłacić dodatkowo 30 tys. zł oraz 2 tys. zł za każdy dzień opóźnienia w opublikowaniu przeprosin za wspomnianą reklamę. STS zapowiada też złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości firmy.

W 2018 r. na profilu facebookowym Devil Energy opublikowano reklamę z wizerunkiem kobiety klęczącej przed mężczyzną. Kreacja podpisana hasłem „Ona już wie, co za chwilę będzie miała w ustach” nawiązywała do seksu oralnego.

W wyniku pozwu złożonego przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa przeciwko firmie Waterius sąd rejonowy w Legnicy uznał, że reklama była niezgodna z dobrymi obyczajami. Zasądził od spółki kwotę 60 tys. zł na rzecz jednej z organizacji społecznych wspierających polską młodzież ze Wschodu oraz nakazał opublikowanie przeprosin na facebookowym profilu Devil Energy.

Do dzisiaj prawomocny wyrok sądu nie został wykonany przez firmę Waterius. Co więcej, na facebookowym profilu Devil Energy pojawiła się informacja, że przeprosiny nie zostaną opublikowane. Spółka nie zapłaciła również pieniędzy na cel społeczny. W związku z tym Stowarzyszenie Twoja Sprawa zainicjowało kolejną sprawę i uzyskało korzystne dla siebie orzeczenie.

Sąd tym razem nie tylko zasądził 30 tys. zł jako sankcję za niewykonanie przez Wateriusa wcześniejszego wyroku. Zobowiązał też firmę do publikacji przeprosin pod rygorem ukarania kwotą 2 tys. zł za każdy dzień zwłoki. W związku z tym każdy kolejny miesiąc zwłoki w publikacji wyroku będzie kosztował spółkę 60 tys. zł. Orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne.

Jeżeli Waterius w dalszym ciągu nie zastosuje się do orzeczeń sądów i nie zapłaci całości należności, w imieniu Stowarzyszenia Twoja Sprawa wkrótce złożymy wniosek o ogłoszenie upadłości spółki i będziemy badać możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności władz spółki – deklaruje mec. Katarzyna Paczuska-Tokarska z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, która reprezentowała stowarzyszenie pro bono w tej sprawie.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa zapowiada także podjęcie kroków prawnych w związku z kolejną reklamą opublikowaną na profilu facebookowym napoju energetycznego. Chodzi o reklamę, która utrzymana jest w podobnej konwencji jak poprzednie, lecz tym razem występuje w niej mały chłopiec. Całość podsumowuje hasło: „Roman już wie, co niedługo będzie miał w ustach”.

Kreację, która oburzyła wiele osób, spółka próbuje tłumaczyć rzekomą kampanią społeczną na temat konsumpcji napojów energetycznych przez dzieci. Zdaniem STS wykorzystywanie wizerunku dziecka w sposób seksualizujący nie może być akceptowane w branży reklamowej. Skarga do Rady Reklamy została już złożona przez stowarzyszenie.

Obecnie Stowarzyszenie Twoja Sprawa ustala, czy i tym razem za opublikowanie reklamy odpowiada Waterius, czy inny podmiot z sieci spółek powiązanych z Jolantą Hauzer. Strona internetowa, do której kieruje facebookowy profil Devil Energy, nie zawiera jasnych informacji na temat podmiotu ją prowadzącego, co dodatkowo niekorzystnie świadczy o całym przedsięwzięciu.

Wszystko wygląda mało profesjonalnie, a co więcej, jest niezgodne z polskim prawem, które nakazuje identyfikować podmioty prowadzące tego typu strony internetowe – podkreśla Izabela Karska ze stowarzyszenia.

Prawnicy STS zapowiadają dalsze kroki prawne wobec podmiotów odpowiedzialnych.

  • 5

12 lutego 2019

11 lutego 2019