Deloitte wyłącza podświetlenie swoich logotypów we wszystkich biurach w Polsce
  • 0
  • 2
2.10.2022

Deloitte wyłącza podświetlenie swoich logotypów we wszystkich biurach w Polsce

W związku z kryzysem energetycznym od 1 października do 31 marca 2023 r. Deloitte wygasza logotypy w swoich dziewięciu biurach w Polsce. Ponadto po godz. 20:00 oświetlenie jest wyłączone w samych przestrzeniach biurowych. To część wdrażanej strategii dekarbonizacyjnej firmy

Pieniądze pozyskane dzięki akcji oszczędzania energii elektryczne firma zamierza przeznaczyć dla Wspólnoty Chleb Życia prowadzonej przez siostrę Małgorzatę Chmielewską. Chce wesprzeć potrzeby związane z energią i ogrzewaniem kilku prowadzonych przez tę organizację ośrodków pomocy.

– Działania podjęte przez jeden podmiot nie przyniosą spektakularnego efektu. Jeśli jednak przyłączą się do nas inne firmy, wspólnie wywrzemy prawdziwie pozytywny wpływ – środowiskowy i społeczny. Prawie 4 tys. firm w Polsce powinno się przygotowywać do raportowania zgodnie z wchodzącą wkrótce w życie dyrektywą UE o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Gdyby one ograniczyły swoje zużycie energii, dałoby to już istotną zmianę – Tomasz Konik, prezes Deloitte Polska.

  • 2
Deloitte wyłącza podświetlenie swoich logotypów we wszystkich biurach w Polsce

Tomasz Konik, prezes Deloitte Polska

Deloitte wyłącza podświetlenie swoich logotypów we wszystkich biurach w Polsce

1 października 2022

30 września 2022