Czy branded content sprzedaje? Mindshare publikuje wyniki badania
  • 0
  • 1
11.02.2020

Czy branded content sprzedaje? Mindshare publikuje wyniki badania

Branded content ma potencjał wpływania nie tylko na świadomość konsumentów, ale też na ich decyzje zakupowe. Przy tym niekoniecznie trzeba być obecnym w telewizji i kanałach internetowych. W pewnych sytuacjach mniej oczywiste, ale bardziej wyrafinowane działania mogą okazać się skuteczniejsze – wynika z badania przeprowadzonego przez Mindshare.

W oczach polskich konsumentów promowanie marek za pomocą innych formatów niż tradycyjne reklamy i spoty sponsoringowe wcale nie jest marginalnym zjawiskiem. 40% uczestników badania stwierdziło, że często styka się z lokowaniem produktu w programach telewizyjnych. To w opinii respondentów najbardziej rozpowszechniony rodzaj branded contentu.

Na kolejnych miejscach pod tym względem znalazły się:

  • programy współprodukowane przez marki, na które można natrafić w telewizji lub w Internecie,
  • współprace marek z youtuberami,
  • artykuły prasowe pisane we współpracy z markami.

Z każdym z tych formatów często spotyka się w przybliżeniu co czwarty użytkownik Internetu. Warto przy tym pamiętać, że to wciąż tradycyjna reklama jest w opinii konsumentów najbardziej wszechobecna. 54% badanych odczuwa, że ma z nią częsty kontakt.

Niewątpliwie z perspektywy konsumentów szeroko rozumiany branded content to znacznie bardziej lubiana forma komunikacji niż tradycyjna reklama. Marketerów nie trzeba więc szczególnie do takich działań przekonywać. Główne pytanie brzmi więc obecnie nie czy warto, ale w jaki sposób wykorzystać dostępne narzędzia i które z nich będą dla obu stron (nadawcy i odbiorcy komunikatu) najlepsze – komentuje Joanna Szelągowska, manager w dziale invention w Mindshare.

Marki decydują się na współtworzenie treści, ponieważ szukają alternatywy dla standardowych form komunikacji. Które formaty szczególnie pozytywnie wyróżniają się na tle tradycyjnej reklamy?

Wyjątkowo dobrze pod tym względem wypadają wydarzenia kulturalne organizowane we współpracy z markami, takie jak koncerty, festiwale filmowe, pokazy mody. 48% pytanych uważa, że organizacja takich eventów przez marki lub na ich zlecenie to coś więcej niż zwykła reklama.

42% respondentów wyraziło taką opinię na temat książek tworzonych we współpracy, na zlecenie lub bezpośrednio przez marki. Mowa tu np. o poradnikach, książkach edukacyjnych i popularnonaukowych, książkach kucharskich. Z kolei 38% badanych mówiło tak o formatach wideo o największym potencjale, czyli serialach i programach telewizyjnych oraz internetowych.

Dla porównania, lokowanie produktu, stanowiące najczęściej spotykany rodzaj branded content, za coś więcej niż reklamę uznał co trzeci badany. Konsumenci najbardziej cenią zatem mniej wszechobecne formaty, którym w dodatku można przypisać prestiżowy charakter.

Czy branded content sprzedaje? Wyniki badania potwierdzają, że branding wartościowych treści wywołuje efekty idące dalej niż tylko przyciąganie uwagi i wzbudzanie zainteresowania konsumentów. Może nawet przekładać się na decyzje zakupowe.

Blisko połowa konsumentów, którzy kiedykolwiek natknęli się na książkę napisaną we współpracy z marką, zadeklarowała, że rzeczywiście kupiła coś pod jej wpływem. W przypadku programów produkowanych na potrzeby telewizji i Internetu, wydarzeń kulturalnych oraz treści publikowanych przez youtuberów tak rozumiana skuteczność wyniosła około 40%.

O badaniu
Dane przytoczone w materiale pochodzą z raportu „Branded content – zauważalność, wpływ na decyzje, wyróżnialność”, opracowanego przez Business Planning, Mindshare. Raport powstał na podstawie wyników badania zrealizowanego techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview) na reprezentatywnej próbie internautów w wieku 18–64 lata. Wielkość próby badawczej: N=600.

  • 1
Czy branded content sprzedaje? Raport agencji Mindshare

Czy branded content sprzedaje? Raport agencji Mindshare

Janusz Kamiński

2 miesiące temu

Opłaca, ale warto stworzyć dobrą strategię. ;)

11 lutego 2020

10 lutego 2020