Cyberbarometr – badanie bezpieczeństwa cybernetycznego
  • 0
  • 1
14.03.2019

Cyberbarometr – badanie bezpieczeństwa cybernetycznego

Cyberprzestępczości obawia się 46% respondentów badania Cyberbarometr. Zaniepokojenie zagrożeniami cyber wrasta do 49% wśród osób, które mają rodziców w podeszłym wieku, a do 54% wśród badanych wychowujących dzieci. Badanie zostało przeprowadzone w dziewięciu krajach na zlecenie Europ Assistance.

Cyberbarometr wykazał, że blisko jedna trzecia ankietowanych (31%) czuje się narażona na problemy bezpieczeństwa cybernetycznego. Liczba wzrasta do 38%, kiedy w grę wchodzi tożsamość dzieci online.

Najwięcej osób odczuwających zagrożenie mieszka na południu Europy: w Hiszpanii (47%) i we Włoszech (39%). Nieco ponad jedna czwarta respondentów (26%) wskazała kogoś, kto padł ofiarą ataku na jego dane osobowe. Z kolei 82% osób, które wzięły udział w badaniu, przyznało, że ataki są „nadzwyczaj stresujące”.

Brak cyfrowej ochrony
Ankietowani wyrażają duże obawy przed niebezpieczeństwem w sieci. Mimo to, jak wykazało badanie, ochrona w tym zakresie jest zaniedbywana. Mniej niż jedna trzecia pytanych zadeklarowała, że często zmienia hasła i cyfrowe dane uwierzytelniające. Mniej niż połowa klientów ma zainstalowany program antywirusowy lub antymalware na smartfonie czy tablecie.

Blisko połowa ankietowanych (45%) przyznała, że nie wiedziałaby, jak poradzić sobie w sytuacji naruszenia ich danych osobowych. 48% ma poczucie, że firmy i instytucje nie chronią ich danych w wystarczający sposób.

Wzrasta świadomość i gotowość zakupu usług
Więcej Amerykanów (65%) niż Europejczyków (40%) deklaruje świadomość rozwiązań i usług, których celem jest ochrona przed cyberryzykiem. Ponad połowa ankietowanych (55%) wyraziła pozytywną opinię na temat usług, które mają zabezpieczać ich przed zagrożeniami cyber. Ta liczba wzrasta do 61% w grupie osób, które mają dzieci, natomiast do 57% wśród mających rodziców w podeszłym wieku.

Jakimi usługami i rozwiązaniami chroniącymi przed zagrożeniami cyber badani byliby najbardziej zainteresowani? Ponad połowa badanych (57%) wskazała na przesyłanie alertów i całodobowe assistance (54%), zaś 48% na usługi monitorowania.

O badaniu
Badanie Cyberbarometr 2019 zostało zrealizowane przez Lexis na zlecenie Europ Assistance. Przeprowadzono je w Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Szwecji, Austrii, na Węgrzech, w Czechach i Rumunii.

Z każdego z tych krajów 800 klientów w wieku 25–75 lat wzięło udział w 15-minutowej ankiecie przygotowanej na potrzeby każdego kraju. Badanie przeprowadzono na przełomie listopada i grudnia 2018 r.

  • 1

13 marca 2019