CSR w spółkach giełdowych – wyniki badania Martis Consulting
  • 0
  • 0
24.07.2014

CSR w spółkach giełdowych – wyniki badania Martis Consulting

Społeczna odpowiedzialność biznesu ma duże znaczenie dla większości spółek z warszawskiej GPW, ankietowanych przez Martis Consulting. Firmy podkreślają, że oprócz strategii biznesowej warto mieć również strategię w zakresie CSR – wynika z badania „Postrzeganie społecznej odpowiedzialności spółek giełdowych przez inwestorów”.

Celem badania było poznanie opinii uczestników rynku kapitałowego na temat wagi i znaczenia odpowiedzialnego podejścia spółek giełdowych do aspektów ich działalności związanych z ochroną środowiska, relacjami z pracownikami i innymi grupami społecznymi oraz ładem korporacyjnym dla decyzji podejmowanych przez inwestorów.

Uważamy, że rosnąca z edycji na edycję liczba uczestników indeksu Respect to dowód na to, że spółki coraz częściej decydują się na raportowanie swojego społecznego zaangażowania i poddają się publicznej weryfikacji. Jestem przekonana, że w ślad za tym będzie rosła rola czynników związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez inwestorów, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych – mówi Beata Jarosz, wiceprezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Z badania wynika, że również inwestorzy indywidualni doceniają obszar zarządzania społeczną odpowiedzialnością w spółce giełdowej. Najważniejsze dla nich w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych okazały się: jakość produktów i usług firmy oraz etyka i przeciwdziałanie nadużyciom. Dla inwestorów instytucjonalnych najwyższe znaczenie mają natomiast: ład korporacyjny, środowisko naturalne oraz relacje z konsumentem.
 
Przedstawiciele spółek giełdowych uważają, że dla inwestorów instytucjonalnych największe znaczenie ma to, czy spółka stosuje zasady społeczne. Dla inwestorów indywidualnych ta informacja ma mniejsze znaczenie. Spółki giełdowe podkreślają, że zdecydowana większość inwestorów instytucjonalnych, z którymi mają styczność (68 proc.), analizuje dane z obszaru ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wśród inwestorów indywidualnych 23 proc. bierze takie dane pod uwagę.

3 proc. ankietowanych spółek giełdowych uważa, że inwestycje w walory spółki realizującej strategię CSR w największym stopniu obniża ryzyko inwestycyjne.

O badaniu
Badanie ankietowe na temat postrzegania odpowiedzialności społecznej spółek giełdowych przez inwestorów, wpływu czynników ESG na ich decyzje zakupowe oraz opinii samych spółek na powyższe tematy zostało przeprowadzone w trzech grupach.

Kwestionariusze ankietowe skierowano do spółek publicznych (w badaniu wzięło udział 65 przedstawicieli spółek giełdowych). Ankiety zostały rozdystrybuowane e-mailowo do poszczególnych grup badanych oraz udostępnione w serwisach internetowych partnerów projektu. Informacja o uaktywnieniu projektu wraz z linkiem do kwestionariusza opublikowana została również w newsletterach partnerów.

Nad koordynacją i przebiegiem całego badania czuwała agencja Martis Consulting. Partnerami projektu badawczego były: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

kpw

3 lata temu

o tak!

czyścik wizerunku i piękny wypełniacz raportów jest dla takich firm bardzo ważny

24 lipca 2014

Reklama
Reklama