„CSR-owiec, czyli kto?”. Analiza Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • 0
  • 0
9.08.2018

„CSR-owiec, czyli kto?”. Analiza Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju spowodował wzrost zapotrzebowania firm na specjalistów w tym zakresie. Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz z partnerami postanowiło przyjrzeć się pożądanym kompetencjom oraz najważniejszym wyzwaniom stojącym przed pracownikami odpowiedzialnymi za kwestie CSR w firmie. Efektem tych prac jest analiza tematyczna „CSR-owiec, czyli kto?”.

Analiza to efekt dyskusji ekspertów FOB z przedstawicielami firm – partnerów stowarzyszenia, w tym szczególnie przedstawicieli: BGŻ BNP Paribas, Banku Zachodniego WBK i Fundacji Wspólnie LafargeHolcim.

W opracowaniu wykorzystano m.in. wyniki badania „Menedżerowie CSR” z 2015 r. oraz dane z badania na temat zawodu CSR-owca, przeprowadzonego w 2017 r. wśród użytkowników portalu Odpowiedzialnybiznes.pl. Inspiracją do przygotowania analizy był rozwój koncepcji CSR na polskim rynku. Spowodował on wzrost zapotrzebowania firm na pracowników specjalizujących się w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Najnowsza analiza tematyczna Forum Odpowiedzialnego Biznesu ma na celu wsparcie firm w poszukiwaniu specjalistów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Ma też uświadamiać zakres i znaczenie pracy CSR-owca. Publikacja pełni także rolę informatora dla studentów i absolwentów, którzy chcieliby podjąć pracę w społecznie zaangażowanym biznesie. Obserwowany przez nas rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłość tego zawodu – mówi Marzena Strzelczak, dyrektor generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zadaniem CSR-owca jest wspieranie osiągania przez firmę celów społecznych, środowiskowych, organizacyjnych oraz finansowych. Jego kluczowymi kompetencjami są:

  • myślenie systemowe,
  • współpraca zewnętrzna,
  • innowacje społeczne,
  • śledzenie trendów,
  • wartości wdrożone w działania.

W ogłoszeniach zazwyczaj nie jest wymagany konkretny kierunek studiów, choć jako preferowane wykształcenie wskazuje się często nauki społeczne.

Obszar społecznej odpowiedzialności biznesu łączy kompetencje biznesowe i społeczne. W codziennej pracy CSR-owca niezbędne są trzy kluczowe aspekty: empatia, interdyscyplinarność i umiejętność współpracy. Osoba odpowiedzialna za CSR w danej instytucji powinna rozumieć, jak funkcjonuje biznes i jaki wywiera wpływ na gospodarkę, otoczenie i  środowisko naturalne. Inspirowanie i wspieranie odpowiedzialnego rozwoju organizacji to codzienność w naszej pracy, która połączona z pasją i poczuciem misji przynosi wymierne korzyści – mówi Maria Krawczyńska, ekspert ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Banku BGŻ BNP Paribas. Firma ta była inicjatorem podjęcia tego właśnie tematu w analizie.

Analizy tematyczne Forum Odpowiedzialnego Biznesu są cyklicznie wydawanymi publikacjami. Ich cele to:

  • dostarczanie informacji na kluczowe dla CSR tematy w zwięzłej i przystępnej formie,
  • przedstawienie różnych punktów widzenia, które pojawiają się w dyskursie publicznym.

Publikację można znaleźć na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.

9 sierpnia 2018