Covid(n)owe plany zakupowe Polaków – badanie Dentsu Aegis Network Polska
  • 0
  • 1
9.07.2020

Covid(n)owe plany zakupowe Polaków – badanie Dentsu Aegis Network Polska

Nastroje Polaków od momentu pojawienia się pandemii Covid-19, jak również w jej trakcie kształtowały się bardzo różnorodnie. Niektóre grupy społeczne bardziej, inne mniej, ale każdy z ankietowanych w badaniu Dentsu Aegis Network Polska odczuł wpływ wirusa, a w jego konsekwencji również lockdownu na swoje samopoczucie, budżet czy plany. Dział analityczny firmy zapytał Polaków w dwóch falach (marzec i maj) o to, jak w tym czasie zmieniły się ich tendencje zakupowe.

Nie ulega wątpliwości, że psychicznie mamy się nieco lepiej niż na początku epidemii, gdy wśród deklarowanych odczuć dominował strach i niepewność. Nastroje społeczne uwarunkowane są jednak przede wszystkim czynnikami zewnętrznymi. Jeśli zaś chodzi o kryzys związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w dużej mierze determinują go ograniczone finanse. Jakie są zatem covid(n)owe plany zakupowe Polaków?

W najbliższym czasie większe zakupy zapowiada 9% badanych. Znaczna większość deklaruje natomiast utrzymanie koszyka zakupowego na niezmienionym, ograniczonym obecnie poziomie.

Przymusowa kwarantanna pozwoliła również na wytyczenie nowych ścieżek zakupowych. Badani częściej zwracają uwagę na najbliższe sąsiedztwo i bardziej skłonni są kupić produkt od lokalnego dostawcy, wspierając tym samym rodzimy biznes. Wybór ten nie zmienia faktu, że cena przy wyborze wciąż odgrywa istotną rolę. Część osób po raz pierwszy zdecydowała się na zakupy za pośrednictwem Internetu. Z kolei ponad połowa ankietowanych, którym przed epidemią zdarzało się korzystać z tej alternatywy, dziś deklaruje, że robi to jeszcze częściej.

Lokalność polem dla marketingu
Polskie produkty od zawsze cieszą się dużym powodzeniem. Teraz jednak aspekt lokalności przy zakupie może stać się jeszcze istotniejszy. W majowej odsłonie badania ankietowani deklarowali, że w gospodarstwach domowych częstotliwość robienia zakupów nie zmieniła się. Takiej odpowiedzi udzieliło 66% ogółu. Ponad połowa (56%) wspiera natomiast lokalny biznes, kupując produkty u rodzimych dostawców. 52% robi to częściej niż w czasach przed pojawieniem się wirusa.

Przez te 3 miesiące badani nie oczekiwali ograniczenia działań reklamowych. Można jednak przypuszczać, że marki, którym udało się podtrzymać pozytywną komunikację z konsumentem w tym trudnym czasie, zyskały zaufanie. Będą też pierwszymi beneficjentami powoli odradzającego się popytu konsumenckiego. Zrodziły się jednak pewne oczekiwania względem produktów, z którymi mamy styczność na co dzień. Głównie żywimy nadzieję co do obniżek cen (56% ogółu badanych) i dbania o zachowanie higieny i sterylności (47%). Aspekt dotyczący dbania o higieniczne warunki produkcji, dostaw czy sprzedaży produktów jest szczególnie istotny zwłaszcza dla kobiet (52% ogółu badanych kobiet, 43% mężczyzn).

Zakupy offline wciąż niepokoją
Przystosowanie do nowej sytuacji i częściowe zniesienie ograniczeń to także zakupy codzienne, które wydają się coraz mniej uciążliwe. 12% ogółu badanych deklaruje, że codzienne zakupy w dalszym ciągu stanowią dla nich wyzwanie. Opadły jednak początkowe negatywne emocje. 50% badanych obawia się zakażenia, zaś przebywania w większych skupiskach ludzkich – 48%.

W dalszym ciągu natomiast połowa badanych odczuwa niepokój związany z wychodzeniem do sklepu na codzienne zakupy. Strach ten silniej towarzyszy kobietom (52% ogółu badanych kobiet i 44% ogółu). 21% ogółu badanych zadeklarowało, że nie odczuwa żadnego dyskomfortu w związku z wychodzeniem z domu w celach zakupowych.

Ze względu na przymusową domową izolację staramy się, aby przestrzeń wokół nas wyglądała jak najlepiej i była jak najbardziej komfortowa. Badani zapytani o plany zakupowe odpowiedzieli, że chętnie odwiedzą stacjonarny sklep remontowo-budowlany (22% ogółu) czy zaopatrzą się w artykuły ogrodnicze (24% ogółu).

Poluzowanie restrykcji to także wzrost mobilności oraz odwiedzanie miejsc, które jeszcze niedawno były omijane. Część osób wróciła z pracy zdalnej do biur, a to wiąże się z powrotem niektórych potrzeb zakupowych. Więcej badanych w maju osób zamierzało odwiedzić stację benzynową (38% ogółu badanych). Wśród kobiet pojawia się również potrzeba odwiedzenia w najbliższym tygodniu drogerii (25% badanych kobiet).

Można też zauważyć 7-procentowy wzrost potencjału zakupowego na rynku turystycznym. W pomiarze marcowym potencjał zakupowy w tej branży był praktycznie zerowy.

Jeśli online, to szybko i komfortowo
Alternatywą dla osób, które w dalszym ciągu obawiają się zarażenia, jest niewątpliwie Internet. Sieć oferuje całe spektrum usług i produktów za jednym kliknięciem myszką. 57% badanych zadeklarowało, że obecnie częściej niż kiedyś korzysta z zakupów online. W najbliższym tygodniu zakupy za pośrednictwem Internetu zamierzało zrobić 36% badanych.

W momencie utrudnień związanych z możliwością przemieszczania się czy chęcią dobrowolnej izolacji niezmiernie istotnym elementem jest szybka i komfortowa dostawa zamówionych produktów. Te elementy są istotniejsze dla kobiet, bowiem to one częściej korzystają z możliwości zakupu online. Szybkość dostawy jest ważna dla 51% kobiet i 42% mężczyzn, zaś możliwość bezpłatnej dostawy dla 55% kobiet i 39% mężczyzn. Dla 32% ogółu badanych terminy oraz czas dostawy są jednak barierą nie do przeskoczenia.

Badani nie odczuwają barier technologicznych przed robieniem zakupów przez Internet. Jedynie 2% ogółu stwierdziło, że jakiś aspekt ogranicza możliwości dokonywania przez nich zakupów online. 42% mężczyzn i 35% kobiet wskazało, że nie napotyka w tym zakresie żadnych trudności. Ponadto zmniejszył się mankament polegający na niedostatecznej dostępności towarów. Jeszcze w marcu trudność tę odczuwało 24% ankietowanych, w maju zaś 18%.

Nowe plany zakupowe
W Sieci dokonujemy zakupów nieco innych niż w realu. W wersji online badani najchętniej poszukują produktów z kategorii odzież i obuwie. Odpowiedziało tak 57% ogółu badanych, choć zdecydowanie to kobiety wyróżniają się mocniej w tej grupie (70% ogółu badanych kobiet i 45% ogółu badanych mężczyzn). W mniejszym stopniu korzystamy online z kultury i rozrywki (21%), kupujemy artykuły ogrodnicze (18%) czy elektronikę (14%). Zakupy spożywcze online robi tylko 14% ankietowanych.

  • 1
Covid(n)owe plany zakupowe Polaków – wyniki badania

Covid(n)owe plany zakupowe Polaków – wyniki badania

9 lipca 2020

8 lipca 2020