Covid-19 wymusza jeden z największych w historii wzrost inwestycji w technologie – pokazuje badanie KPMG
  • 0
  • 1
18.11.2020

Covid-19 wymusza jeden z największych w historii wzrost inwestycji w technologie – pokazuje badanie KPMG

Podczas pierwszej fali pandemii Covid-19 firmy wydawały dodatkowo około 15 mld dol. tygodniowo więcej na technologie, aby zapewnić bezpieczne przejście swoich organizacji na pracę w trybie zdalnym – pokazuje raport „CIO Survey 2020: Everything changed. Or did it?” KPMG International i Harvey Nash. Liderzy działów IT zapytani o kluczowe obszary technologiczne, w które inwestują organizacje, wymieniają: bezpieczeństwo i prywatność (47%), zarządzanie doświadczeniami i zaangażowaniem klientów (44%) oraz infrastrukturę i rozwiązania chmurowe (35%).

Wydatki firm przeznaczane na technologie w związku z pandemią znacznie wzrosły. Mimo to badanie wykazało, że w nadchodzącym roku budżety na technologie będą bardziej obciążone. Tuż przed pandemią 51% liderów działów IT spodziewało się wzrostu budżetu w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Kilka miesięcy później liczba ta spadła natomiast do 43%. Może to wynikać przede wszystkim z dużego obciążenia budżetów w ostatnich miesiącach. O strategicznej roli technologii świadczyć może fakt, że blisko połowa badanych firm spodziewa się wzrostu zatrudnienia specjalistów z tego obszaru w ciągu najbliższego roku.

Spadek odsetka respondentów spodziewających się wzrostu budżetu IT o 8 p.p. może być spowodowany ogólną tendencją do redukcji kosztów w organizacji podczas spowolnienia. Presja na redukcję kosztów nie omija działów IT mimo zwiększonych oczekiwań w stosunku do nich. Aby temu sprostać, organizacje IT muszą zmniejszać dług technologiczny, dokonać transformacji bazy kosztowej oraz wdrożyć zwinny model dostarczania usług, pozwalając na skalowanie kosztów działania i tym samym lepiej dostosować się do biznesu – mówi Andrzej Gałkowski, partner, financial services advisory, head of banking KPMG w Polsce.

Covid-19 trwale przyspieszył transformację cyfrową przedsiębiorstw
Zdaniem 47% liderów działów IT na świecie i 52% z Polski pandemia trwale przyspieszyła transformację cyfrową i przyswajanie nowych technologii takich jak sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe (ML), blockchain czy automatyzacja. Spośród różnych inwestycji technologicznych kluczowe w nowej rzeczywistości dla firm były nakłady na zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności (według 47% respondentów), budowanie doświadczeń i zaangażowania klientów (44%) oraz infrastrukturę i rozwiązania chmurowe (43%).

51% ankietowanych firm wdrożyło rozwiązania chmurowe. 13% prowadzi programy pilotażowe, a 21% aktywnie rozważa zastosowanie takich rozwiązań. Stanowi to niemal dwukrotny wzrost w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Także ponad połowa liderów działów IT z Polski wdrożyła rozwiązania chmurowe. Co czwarty respondent poważnie zastanawia się nad implementacją chmury. Innymi technologiami, których wdrożenie rozważają liderzy IT, są m.in. sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe (29% w skali globalnej i 25% w Polsce) oraz inteligentna automatyzacja (30% w skali globalnej i 25% w Polsce).

Warto zwrócić uwagę na duży globalnie wzrost popularności platform sprzedażowych w modelu SaaS. Wdrożenia takich rozwiązań na dużą skalę zwiększyły się ponad trzykrotnie, z 7% w 2019 r. do 23% w tym roku. Jedna na sześć ankietowanych firm uruchomiła platformę tego typu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Polscy liderzy IT częściej dostrzegają rolę pandemii w przyspieszeniu transformacji cyfrowej niż ich zagraniczni koledzy. Nie powinno to dziwić. Polska gospodarka jako całość oceniana jest jako mniej innowacyjna niż gospodarki takich regionów jak Skandynawia, Europa Zachodnia czy USA. Zaskakujące w badaniu jest to, że ankietowani w Polsce deklarują podobny poziom adopcji chmury, jak reszta świata. Dotychczas, bazując chociażby na raportach Eurostatu, mieliśmy przekonanie, że poziom adopcji chmury w Polsce był jednym z najniższych spośród krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Wygląda na to, że nasz kraj potrzebował nadzwyczajnego czynnika, jakim jest pandemia, aby proces transformacji przyspieszył. Wydaje się jednak, że dla wielu polskich liderów IT przejście do chmury obliczeniowej wciąż oznacza wdrożenie platformy ułatwiającej zdalną pracę grupową. Ale to jedynie początek i nadrabianie dystansu wobec bardziej rozwiniętych rynków, na których znacznie szerszy zakres przetwarzania danych przenoszony jest do chmury – komentuje Andrzej Gibas, partner associate, business advisory, head of markets KPMG w Polsce.

Praca zdalna sprzyja cyberatakom
Nakłady finansowe przedsiębiorstw na zapewnienie wzrostu bezpieczeństwa i prywatności w czasie Covid-19 są duże. Mimo to czterech na dziesięciu badanych liderów IT na świecie zasygnalizowało, że ich firma doświadczyła większej liczby cyberataków. Dla Polski wskaźnik ten jest nieco wyższy i wynosi 43%. Ponad 3/4 tych cyberincydentów było związanych z phishingiem (83%), a prawie 2/3 ze złośliwym oprogramowaniem (62%).

Dane te mogą świadczyć o tym, że nagła konieczność pracy w trybie zdalnym zwiększyła ekspozycję pracowników na potencjalne ataki cyberprzestępców. Jednocześnie organizacje miały trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, którzy mogliby wesprzeć tę poważną zmianę organizacyjną. Według ankietowanych liderów działów IT to właśnie cyberbezpieczeństwo jest obecnie najbardziej pożądanym obszarem kompetencji technicznych na świecie (35% wskazań). Po raz pierwszy od ponad dziesięciu lat kwestie związane z bezpieczeństwem znalazły się na czele listy globalnych deficytów kompetencji technologicznych.

Raport KPMG i Harvey Nash pokazuje, że te przedsiębiorstwa, które przed pandemią sformułowały i wdrożyły strategię predysponującą je do bycia cyfrowym liderem, w czasach pandemii radzą sobie znacznie lepiej. Ci trzymający się modeli „analogowych” mierzą się dzisiaj z zagrożeniem utraty znaczenia na rynku. Wiele firm podejmuje działania zmierzające do „szybkiego wejścia w świat cyfrowy”. A to oznacza nowe wyzwania i nowe zagrożenia, z którymi nie mierzyły się wcześniej.

Nie dziwi wzrost zagrożenia i wzrost zapotrzebowania na specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorstw jest to nieznany, nowy świat. I te wyzwania także przyspieszą transformację do chmury. Mniejsze przedsiębiorstwa nie mają ani potencjału organizacyjnego, ani ekonomicznego, aby zaistnieć w cyfrowym świecie i jednocześnie samodzielnie zadbać o swoje bezpieczeństwo. Korzystając z rozwiązań chmurowych, dostają ochronę w cyberprzestrzeni „w pakiecie” – podkreśla Andrzej Gibas.

Praca zdalna może zostać standardem także po pandemii zdaniem wielu liderów działów IT
86% liderów działów IT, którzy wzięli udział w badaniu, wprowadziło dla pracowników pracę w trybie zdalnym. 43% oczekuje, że po pandemii ponad połowa zatrudnionych będzie pracować w domu. Co ciekawe, spośród respondentów z Polski 10% przewiduje, że po pandemii wszyscy pracownicy z ich organizacji będą pracować zdalnie. W wyniku pracy zdalnej 70% respondentów informuje o zwiększonej współpracy pomiędzy firmami a zespołami technologicznymi. Ponad połowa (52%) twierdzi natomiast, że stworzyło to kulturę integracji w zespole technologicznym.

Praca zdalna i brak fizycznego kontaktu ze współpracownikami to także zagrożenie. 84% liderów IT potwierdza, że jest zaniepokojona o zdrowie psychiczne pracowników. Dostrzegają oni potrzebę formułowania i wdrożenia programów zajmujących się niebezpieczeństwami wynikającymi z braku interakcji pomiędzy pracownikami w świecie rzeczywistym i zastępowania ich współpracą w przestrzeni wirtualnej.

Kwestie związane z pracą zdalną stanowią obecnie jeden z pięciu najważniejszych czynników angażowania i zatrzymywania kluczowych talentów technologicznych. Pozostaną nim również po zakończeniu pandemii Covid-19. Liderzy działów IT będą zatem musieli ponownie przemyśleć sposób, w jaki przyciągają i angażują pracowników w świecie, w którym fizyczna lokalizacja nie jest już głównym atutem. Pandemia Covid-19 wpłynęła też na trwałe zwiększenie znaczenia samych liderów technologicznych w firmach. Taką opinię wyraziło prawie dwie trzecie respondentów (61%).

Cały raport w języku angielskim dostępny jest na stronie www.kpmg.pl.

O raporcie
Raport KPMG International i Harvey Nash, pt. „CIO Survey 2020: Everything changed. Or did it?”, powstał na podstawie badania liderów działów IT na całym świecie. Badanie, w którym udział wzięło ponad 4200 dyrektorów IT (CIO) i liderów technologii, odbyło się dwuetapowo. Pierwszy etap przeprowadzono przed pandemią Covid-19 (rozpoczęty 17 grudnia 2019 r.), a drugi w czasie pandemii (od 5 czerwca do 10 sierpnia 2020 r.). Badanie zostało przeprowadzone w 83 krajach, w tym także w Polsce.

  • 1
wzrost inwestycji w technologie

Covid-19 napędza wzrost inwestycji w technologie

18 listopada 2020

17 listopada 2020