Co jest ważne dla Polaka przy zakupie zegarka? Badanie Kantar Polska
  • 0
  • 2
13.08.2019

Co jest ważne dla Polaka przy zakupie zegarka? Badanie Kantar Polska

Polacy coraz częściej traktują zegarek na rękę w kategoriach biżuterii i dodatku do stylizacji – wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Kantar na zlecenie Timex Polska. Jeszcze kilkanaście lat temu najważniejszą cechą przy wyborze zegarka była jego dokładność. Obecnie największą uwagę zwracamy na wygląd. Trend ten jest szczególnie widoczny wśród ludzi młodych.

Tegoroczne badanie przeprowadzono na grupie Polaków powyżej 15. roku życia. Zadano im dwa pytania: czym jest dla nich zegarek na rękę oraz jakie czynniki biorą pod uwagę przy jego zakupie.

Motywacją do badania, które w zbliżonej formie zostało przeprowadzone w 2006 r., było sprawdzenie, w jakim stopniu postęp cywilizacyjny i dominująca w ostatnich latach digitalizacja wpływają na trendy i przyzwyczajenia Polaków.

Zegarek to w pierwszej kolejności przyrząd do mierzenia czasu. Była to najpopularniejsza odpowiedź zarówno 13 lat temu, jak i obecnie. Różnice procentowe są jednak znaczne. W 2006 r. 87% respondentów wskazało na tę odpowiedź. W 2019 r. – 66%.

Dużo większa w porównaniu z poprzednim badaniem liczba odpowiedzi odniosła się natomiast do kwestii estetycznych. Co czwarty badany wskazuje, że zegarek może być elementem biżuterii (26%) lub dodatkiem do stroju (24%). Jest to wyraźny trend wznoszący w porównaniu z 2006 r., kiedy takich odpowiedzi udzieliło odpowiednio 6% i 8% badanych.

Zegarek jest także uznawany za symbol prestiżu i statusu społecznego (10%). Rzadziej natomiast dostrzegane są bardziej zaawansowane funkcje dodatkowe, takie jak rozwijanie funkcji telefonu, pomoc przy treningu czy wartość kolekcjonerska. Co ciekawe, najmłodsza grupa respondentów (15–17 lat) jest jedyną, w której zegarek jest postrzegany jako przyrząd do mierzenia czasu przez mniej niż połowę badanych (45%).

Przy wyborze zegarka Polacy najczęściej zwracają uwagę na jego wygląd (45%), a nieco rzadziej na cenę (40%). Znamienna jest tu różnica w stosunku do badania z 2006 r. Wtedy cechą mającą największe znaczenie dla respondentów była dokładność w pomiarze czasu, a także wytrzymałość i jakość wykonania.

Obecnie niezawodność zegarka ceni sobie co trzeci Polak (33%). Co piąty badany wskazał, że podczas zakupu zwraca uwagę na markę (22%), przy czym odpowiedź ta padała najczęściej w grupie wiekowej 18–29 lat. Zdecydowanie rzadziej Polacy kierują się w wyborze zegarka rekomendacjami innych osób, dostępnością, wiarygodnością sklepu czy wartością kolekcjonerską.

O badaniu
Badanie zostało przeprowadzone przez Kantar Polska na zlecenie Timex Group Polska. Termin: 12–17 lipca 2019 r. Przebadano reprezentatywną próbę Polaków w wieku 15 i więcej lat. Wielkość próby wyniosła 1010 respondentów. Badanie zostało zrealizowane techniką CAPI (wywiady indywidualne wspomagane komputerowo). Respondenci odpowiadali na dwa pytania wielokrotnego wyboru, w których mogli zaznaczyć do trzech odpowiedzi.

  • 2

13 sierpnia 2019