CIM – brytyjski standard certyfikacji specjalistów marketingu
  • 0
  • 1
8.03.2013 ARTYKUŁ SPONSOROWANY

CIM – brytyjski standard certyfikacji specjalistów marketingu

CIM jest międzynarodowym certyfikatem zawodowym z zakresu marketingu i zarządzania strategicznego, przyznawanym przez brytyjski instytut CIM (The Chartered Institute of Marketing).
Informacja promocyjna

Instytut CIM istnieje na rynku w Wielkiej Brytanii od 1911 roku i obecnie liczy ponad 60 tys. członków na całym świecie. W Wielkiej Brytanii oraz Irlandii jest to największe stowarzyszenie zrzeszające i certyfikujące pracowników marketingu, a posiadanie dyplomu CIM jest tam często niezbędnym wymogiem w procesie rekrutacji na wiele stanowisk pracy.

CIM wyróżnia:

  • Praktyczny charakter programu
    Program CIM nie tylko doskonali wiedzę uczestników, ale też dostarcza konkretnych narzędzi, które pozwalają implementować wiedzę ze szkoleń w pracy zawodowej.
  • Międzynarodowa rozpoznawalność i standaryzacja wiedzy oraz narzędzi pracy Kandydaci na całym świecie przygotowują się na podstawie jednolitego programu. Wszystkie prace zaliczeniowe pisane są w języku angielskim i oceniane według jednolitych kryteriów.
  • Kompleksowy charakter programu
    Kandydaci poznają wszystkie najbardziej istotne obszary marketingu, co pozwala im na szersze spojrzenie na swoją pracę oraz podniesienie umiejętności w obszarach, którymi nie zajmują się na co dzień w pracy.

Program CIM podzielony jest na trzy poziomy zaawansowania.

Poziom 1 – podstawowy
Professional Certificate in Marketing
Przeznaczony jest dla osób niemających wykształcenia ani doświadczenia zawodowego w marketingu.
Więcej szczegółów

Poziom 2 – marketing operacyjny
Professional Diploma in Marketing
Przeznaczony dla osób osób mających kilkuletnie doświadczenie w pracy w marketingu lub wykształcenie kierunkowe.
Więcej szczegółów

Poziom 3 – marketing i zarządzanie strategiczne
Professional Postgraduate Diploma in Marketing
Przeznaczony dla menedżerów z minimum kilkuletnim doświadczeniem w marketingu strategicznym.
Więcej szczegółów

O zakwalifikowaniu na określony poziom decyduje wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata. Osoby, które nie mają żadnej wiedzy z zakresu marketingu, rozpoczynają program od najniższego poziomu – Certificate in Marketing, a osoby, które ukończyły studia wyższe o profilu biznesowym i mają już doświadczenie w pracy w marketingu, mogą zostać zakwalifikowane na jeden z wyższych poziomów.

Program szkoleniowy na każdym z poziomów podzielony jest na 4 obszary tematyczne i trwa od 1 do 2 lat. Szkolenia rozpoczynają się dwa razy w roku – w marcu i wrześniu.

Więcej o szkoleniach CIM – www.bpp.pl.
Więcej o certyfikacji – www.cim.co.uk.

Koordynator CIM w BPP – cim@bpp.pl, (+22) 65 62 700
Informacja promocyjna

8 marca 2013