CESP z podsumowaniem wyników audytu danych pomiaru oglądalności in-home Nielsena
 • 0
 • 1
17.01.2023

CESP z podsumowaniem wyników audytu danych pomiaru oglądalności in-home Nielsena

Zrzeszenie nadawców telewizyjnych Moc TV prezentuje wnioski z audytu pomiaru oglądalności telewizji in-home Nielsena. Audyt realizowany był przez międzynarodową firmę audytorską CESP.

W grudniu 2022 r. ogłoszone zostały wyniki i rekomendacje audytu systemu pomiaru oglądalności poza domem (OOH). Następnie Moc TV (zrzeszenie nadawców telewizyjnych) zlecił audyt pomiaru oglądalności telewizji in-home Nielsena. Audyt realizowany był przez CESP – międzynarodową firmę audytorską, która specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów pomiaru mediów.

Poniżej wnioski i rekomendacje przedstawione przez audytora.

CESP w szczególności docenił w badaniu prowadzonym przez Nielsena:

 • Sposób doboru próby w ramach badania założycielskiego, oparty na stratyfikacji i losowym doborze ankietowanych oraz w pełni spójny z międzynarodowymi wytycznymi.
 • Rozszerzenie panelu w celu poprawy dokładności wyników i w kontekście pomiaru treści telewizyjnych i wideo na wszystkich urządzeniach (smartfon, komputer, tablet).
 • Aktywne zarządzanie panelem.
 • Dokładność wykorzystywanych mierników.

Ponadto audytorzy wskazali obszary wymagające poprawy w zakresie niektórych aspektów metodologicznych:

 • Mocniejsze zaangażowanie Nielsena w kontrolę nad procesem realizacji badania założycielskiego przez podmiot trzeci.
 • Ekstrapolowanie wyników panelowych ściśle na mierzoną populację poprzez wyłączenie z uniwersum osób mieszkających w gospodarstwach zbiorowych.
 • Przeprowadzenie analizy w celu zidentyfikowania zmiennych, które obecnie wpływają na oglądanie telewizji. Następnie dostosowanie kontroli struktury panelu zgodnie z tymi cechami i ścisłe śledzenie potencjalnych rozbieżności.
 • Wyłączenie kilku gospodarstw domowych, które jak się wydaje zostały zrekrutowane kilka lat temu, nie w pełni zgodnie z procedurami Nielsena.

– Moc TV z satysfakcją przyjmuje wiedzę i wnioski pochodzące z zakończonego audytu. Będziemy dążyć do ich wprowadzenia w najbliższym czasie. Zakładamy, że kolejnym krokiem będzie również omówienie i wypracowanie rozwiązań płynących z podsumowania wszystkich poprzednich audytów. Wszystko po to, aby opracować i zaplanować kompleksowe aktywności w celu ulepszenia:

 • panelu Nielsen in-home,
 • danych pochodzących z panelu Gemiusa,
 • procesu ich fuzji realizowanego przez Nielsena

– podsumowuje Przemysław Broniszewski, członek zarządu Moc TV.

 • 1
Moc TV podsumowuje wyniki audytu

Moc TV podsumowuje wyniki audytu

17 stycznia 2023

 • 0
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
17.01.2023

„Jazda bez czytanki”: Krystyna Czubówna oraz znani rysownicy, m.in. Andrzej Mleczko, w kampanii sA4 Katowice – Kraków

Krystyna Czubówna oraz znani rysownicy i rysowniczki: Andrzej Mleczko, Marta Frej, Andrzej Rysuje, Magda Danaj – Porysunki i Janek Koza współtworzą kampanię „Jazda bez czytanki”, której organizatorem jest Stalexport Autostrada Małopolska, zarządca autostrady A4 Katowice – Kraków. Inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości zagrożeń, jakie niesie z sobą korzystanie ze smartfonów podczas prowadzenia pojazdów.

16 stycznia 2023