Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP i „Kurier Wnet” zaprezentowały raport o sytuacji dziennikarzy w Polska Press

Regiony objęte badaniem ankietowym (liczba respondentów-pracowników/współpracowników Polska Press Grupa, n=78)Wróć do Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP i „Kurier Wnet” zaprezentowały raport o sytuacji dziennikarzy w Polska Press