Carrefour Polska wprowadza oznakowanie ułatwiające właściwą segregację odpadów
  • 0
  • 1
30.03.2021

Carrefour Polska wprowadza oznakowanie ułatwiające właściwą segregację odpadów

Etykieta Koalicji 5 Frakcji to ustandaryzowany system oznakowania, który jasno wskazuje konsumentowi, jak segregować odpady opakowaniowe. Carrefour Polska zdecydował się przeprowadzić pilotaż systemu tego oznakowania.

Koalicja 5 Frakcji to nowe systemowe rozwiązanie będące efektem współpracy producentów, sieci handlowych, miast oraz organizacji pozarządowych. Ma pomóc konsumentom właściwie segregować odpady, co przyczyni się do osiągnięcia zgodnego z prawem unijnym poziomu odzysku surowcowego.

W marcu Carrefour Polska, jeden z członków Koalicji 5 Frakcji, pilotażowo wprowadził na dwudziestu wybranych produktach marki własnej jednolity system piktogramów. Ma on w prosty i jasny sposób dostarczyć konsumentom wiedzy, jak segregować poszczególne opakowania po zużyciu. Decyzja ta ma rozwiązać problemy Polaków z prawidłową segregacją odpadów. Blisko 50% z nas nie potrafi bowiem właściwie posegregować zużytych opakowań*.

Obecnie niejasne etykiety i niedokładne informacje o możliwości recyklingu sprawiają, że właściwa segregacja jest wyzwaniem. Tylko 11% rodaków deklaruje, że segregacja odpadów opakowaniowych nie wiąże się dla ich z żadnymi trudnościami**.

Odpowiadając na wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu, Carrefour Polska jako aktywny członek Koalicji 5 Frakcji wprowadza w kanale e-commerce nowy system oznakowania produktów. Ma on pomóc klientom w bardziej intuicyjnej segregacji odpadów oraz zwiększeniu ilości opakowań poddawanych recyklingowi na polskim rynku. 

Wsparcie recyklingu oraz edukacja konsumentów na temat prawidłowej segregacji odpadów zgodnej z pięciofrakcyjnym systemem segregacji są konieczne, aby nasz kraj mógł dalej podążać w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, a tym samym przyspieszyć proces zielonej transformacji Polski – mówi Barbara Kowalska, dyrektor jakości i zrównoważonego rozwoju Carrefour Polska.

Zaprojektowany przez Koalicję 5 Frakcji jednolity system piktogramów informuje:

  • której części opakowania dotyczy informacja,
  • w jaki sposób przygotować dany element,
  • do którego pojemnika należy go wyrzucić.

Etykiety zostały stworzone w ścisłej współpracy z ekspertami odzysku opakowań, aby zapewnić konsumentom spójne i przejrzyste informacje na temat recyklingu na opakowaniu. Z przeprowadzonych badań** wynika, że ekooznakowania na opakowaniach są nie tylko bardziej czytelne od aktualnie stosowanych symboli. Również 92% respondentów uznało, że zachęcają do segregowania.

Bez prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych nie ma odpowiedniej jakości surowca trafiającego do recyklera. Przykładowo: kartonowe pudełko po kontakcie z resztkami maślanki czy szklany słoik wymieszany z potłuczoną szklanką są istotnym barierami do zawracania surowca czy często wręcz uniemożliwiającymi nadanie surowcowi drugiego życia. Jest to zatem nie tylko aspekt ekologiczny, ale i ekonomiczny.

Jest także jeszcze jeden powód, dla którego zaangażowaliśmy się w tworzenie i działalność Koalicji: niestety, cały czas dość często jako wymówka pada stwierdzenie „nie segreguję, bo nie wiem, gdzie to wyrzucić”. Teraz dzięki piktogramom segregacja będzie łatwiejsza. Dlatego inicjatywa jest otwarta na wszystkie podmioty z łańcucha wartości: producentów opakowań, samorządy, firmy gospodarki odpadami, gdyż o powodzeniu zadecyduje efekt skali – przekonuje Michał Mikołajczyk, prokurent firmy Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, współtwórcy i eksperta koalicji.

System ustandaryzowanego oznakowania opakowań jest odpowiedzą na cel 12 Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, która ma zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Gospodarowanie odpadami jest jednym z najpoważniejszych wyzwań środowiskowych i gospodarczych dla Polski w tym zakresie. Zgodnie z prawem unijnym Polska ma obowiązek jeszcze w tym roku osiągnąć poziom 50% w recyklingu odpadów. W 2035 r. ma to być 65%.

Aktualnie do tej wielobranżowej inicjatywy należy łącznie 56 członków – firm, samorządów i organizacji pozarządowych, którzy wspierają selektywną zbiórkę odpadów surowcowych do pięciu pojemników oraz chcą edukować interesariuszy w zakresie właściwego segregowania odpadów i rozwijać system oznakowani na opakowaniach.

* Badanie przeprowadzone przez Symetrię, agencję user experience, dotyczące segregacji odpadów przez Polaków, styczeń, 2021 r.
** Badanie konsumenckie „Postawy Polaków wobec segregacji odpadów i ekologii”, przeprowadzone przez Kantar Millward Brown na zlecenie Carrefour Polska, sierpień 2019 r.

  • 1
oznakowanie ułatwiające właściwą segregację odpadów

Oznakowanie ułatwiające właściwą segregację odpadów

30 marca 2021

29 marca 2021